Katalog

Dobrosława Dzierzgowska-Herman
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Rośliny drzewiaste: sadzenie, pielęgnacja po sadzeniu - test dla technikum architektury krajobrazu

- n +

Rośliny drzewiaste - sadzenie, pielęgnacja po sadzeniu - test

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOT:
URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI

1. Przedwczesne wykopanie roślin drzewiastych ze szkółki powoduje:
a) wysychanie cienkich korzeni i pędów
b) zasychanie liści
c) nie ma znaczenia

2. W celu ograniczenia strat wody, rośliny należy transportować:
a) w czasie dni mroźnych
b) w czasie dni chłodnych
c) w czasie dni ciepłych

3. Przechowując drzewka kilka dni przed sadzeniem należy:
a) układać je w miejscach nasłonecznionych
b) w ciepłych pomieszczeniach
c) pod koronami drzew

4. Dołowanie drzew ma na celu:
a) przyspieszenie rozpoczęcia wegetacji
b) zmuszenie drzew do tworzenia liczniejszych korzeni
c) przechowywanie drzew przez dłuższy czas

5. Wiosną najszybciej sadzimy drzewa:
a) szybko rozpoczynające wegetację
b) późno rozpoczynające wegetację
c) termin nie ma znaczenia

6. Przygotowując glebę pod drzewa i krzewy najważniejsze jest:
a) zastosowanie nawozów mineralnych
b) nawodnienie gleby
c) stworzenie odpowiedniej struktury

7. Zaprawianie dołów to:
a) dodawanie do gleby kompostu
b) dodawanie do gleby nawozów mineralnych
c) spulchnianie gleby w dołach

8. Większość drzew i krzewów wymaga odczynu podłoża:
a) pH 6,0 - 6,5
b) pH 6,5 - 7,0
c) pH 7,0 - 7,5

9. Rośliny wrzosowate wymagają odczynu podłoża:
a) pH 4,0 - 5,0
b) pH 5,0 - 6,0
c) pH 6,0 - 7,0

10. Pod różaneczniki najlepszy jest torf:
a) niski
b) przejściowy
c) wysoki

11. Stan roślin sprzyjający przesadzaniu to:
a) zmniejszony system korzeniowy
b) odpowiednie ulistnienie
c) spoczynek roślin

12. Warunki zewnętrzne sprzyjające przesadzaniu to:
a) niska wilgotność powietrza
b) nasłonecznienie
c) umiarkowana temperatura

13. W okresie wiosennym dobrze jest planować sadzenie drzew na:
a) glebach lekkich, przepuszczalnych
b) glebach ciężkich, wilgotnych
c) rodzaj gleby nie ma znaczenia

14. Tylko wiosną należy sadzić drzewa:
a) wcześnie rozpoczynające wegetacje i wcześnie ją kończące
b) późno rozpoczynające wegetację i wcześnie ją kończące
c) późno rozpoczynające wegetację i późno ją kończące

15. Rośliny iglaste najkorzystniej sadzić:
a) w okresie spoczynku
b) przed rozpoczęciem wegetacji
c) po rozpoczęciu wegetacji

16. Drzewa sadzone jesienią lepiej się ukorzeniają ze względu na:
a) ujemne temperatury
b) wysoką wilgotność gleby
c) wysoką transpirację

17. Sadząc drzewa i krzewy w grupach, należy przestrzegać zasady:
a) tworzenia warunków zwierania się roślin w krótkim czasie
b) tworzenia warunków nieskrępowanego wzrostu
c) tworzenia warunków do zanikania cech pokrojowych roślin

18. Nieco głębiej niż w szkółce można sadzić drzewa na glebach:
a) ciężkich
b) wilgotnych
c) luźnych

19. Doły pod drzewa i krzewy kopie się najczęściej do głębokości:
a) 20 cm
b) 30 cm
c) 40 cm

20. Sadząc drzewa bez bryły korzeniowej najlepiej jest zapewnić:
a) kontakt korzeni z glebą przez silne udeptywanie gleby
b) kontakt korzeni z glebą przez lekkie udeptywanie gleby
c) kontakt korzeni z glebą przez zalewanie wodą

21. Sadzenie z bryłą korzeniową stosuje się głównie do roślin:
a) liściastych zimozielonych
b) liściastych zrzucających liście
c) żywopłotowych

22. Nie wolno zakładać żywopłotów w miejscach zachwaszczonych chwastami:
a) jednorocznymi
b) sezonowymi
c) trwałymi

23. Zakładając żywopłot 2 - rzędowy, krzewy najlepiej sadzić w:
a) "dwójkę"
b) "trójkę"
c) "piątkę"

24. Transpirację roślin po sadzeniu można zmniejszyć przez przycięcie:
a) części podziemnej
b) części nadziemnej
c) części podziemnej i nadziemnej

IMIĘ I NAZWISKO ...............................................................

SKALA OCEN:


Niedostateczny.........................0 - 11 punktów
Dopuszczający........................12 - 14 punktów
Dostateczny.............................15 - 18 punktów
Dobry.......................................19 - 21 punktów
Bardzo dobry............................22 - 24 punktów

SUMA PUNKTÓW. ............................................

OCENA .............................................................

Opracowanie: Dobrosława Dzierzgowska-Herman

Wyświetleń: 4385


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.