Katalog

Dobrosława Dzierzgowska-Herman
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Przesadzanie drzew starszych - test dla technikum architektury krajobrazu

- n +

Przesadzanie drzew starszych - test

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOT: URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI

1. Najlepiej znoszą przesadzanie w wieku kilkunastu lat:
a) wierzby
b) brzozy
c) klony

2. W późniejszym wieku nie przesadza się:
a) topoli
b) jesionów
c) kasztanowców

3. Przesadzając drzewa starsze nie bierze się pod uwagę:
a) pokroju drzewa
b) ulistnienia
c) wysokości pnia

4. O wieku drzewa świadczy:
a) średnica pnia
b) wysokość korony
c) głębokość systemu korzeniowego

5. Masa drzewa z bryłą korzeniową zwiększa się wraz z:
a) wzrostem średnicy korony
b) wzrostem średnicy pnia
c) wzrostem wysokości pnia

6. Na większe odległości przewozimy drzewa w pozycji:
a) poziomej
b) pionowej
c) pozycja nie ma znaczenia

7. Im większa część korzeni pozostanie w podłożu, tym:
a) drzewo się łatwiej przyjmuje po przesadzeniu
b) drzewo się trudniej przyjmuje po przesadzeniu
c) drzewo szybciej się aklimatyzuje do nowych warunków

8. Specjalnego przygotowania systemu korzeniowego do przesadzenia wymagają:
a) drzewa liściaste zimozielone
b) drzewa liściaste zrzucające liście
c) drzewa iglaste

9. Im starsze drzewo tym najliczniejsze drobne korzenie znajdują się:
a) dalej od pnia
b) bliżej pnia
c) starsze drzewo nie ma drobnych korzeni

10. Przygotowanie systemu korzeniowego do przesadzenia polega na:
a) odcięciu korzenia głównego
b) odcięciu korzeni bocznych
c) zregenerowaniu korzeni w mniejszej objętości

11. Przygotowując system korzeniowy do przesadzenia wykorzystujemy:
a) metalowe płyty
b) zaprawę cementową
c) folię polietylenową

12. Drzewo przygotowane do przesadzenia należy podlewać:
a) codziennie
b) raz w tygodniu
c) raz w miesiącu

13. Aby ograniczyć transpirację drzewa należy:
a) usunąć część grubych gałęzi
b) usunąć część gałęzi o grubości do 2 cm
c) usunąć ulistnienie

14. Bryłę korzeniową przed rozkruszeniem najlepiej zabezpieczyć przez:
a) zamrożenie
b) podlanie
c) przesuszenie

15. Głębokość dołów pod sadzone drzewa powinna być:
a) mniejsza od wysokości bryły korzeniowej
b) równa wysokości bryły korzeniowej
c) większa od wysokości bryły korzeniowej

16. Po posadzeniu powierzchnię wokół drzewa należy:
a) zalać wodą
b) wyściółkować
c) zalać wodą i wyściółkować

17. Drzewa po posadzeniu należy:
a) podlewać zawsze
b) podlewać tylko w czasie suszy
c) nie podlewać w czasie chłodnej, wilgotnej pogody

18. Chwasty wokół starych drzew:
a) nie stanowią dla nich konkurencji
b) pobierają wodę i składniki pokarmowe
c) nie rosną

IMIĘ I NAZWISKO ...........................................................................

SKALA OCEN:


Niedostateczny.................0 - 8 punktów
Dopuszczający.................9 - 10 punktów
Dostateczny....................11 - 13 punktów
Dobry...............................14 - 16 punktów
Bardzo dobry....................17 - 18 punktów

SUMA PUNKTÓW. .....................................................

OCENA. ..................................................................

Opracowanie: Dobrosława Dzierzgowska-Herman

Wyświetleń: 3102


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.