Katalog

Małgorzata Polak
Historia, Wypracowania

Przyczyny klęski września 1939 roku.

- n +

Przyczyny klęski września 1939 roku.

Na klęskę polskiego Września 1939 r. złożyło się wiele przyczyn. Jedną z najważniejszych była słabość potencjału wojennego, złe wyposażenie i zacofanie techniczne armii. U podstaw takiego stanu leżało z kolei rażące zacofanie ekonomiczne kraju, które nękało nas w zasadzie od momentu odzyskania niepodległości w 1918 r.
We wrześniu 1939 r. do walki z doskonale wyposażoną, zmechanizowaną i prawie dwukrotnie większą armią niemiecką stanęło słabe, nie do końca przygotowane wojsko polskie. Opóźnienie mobilizacji powszechnej na żądanie Francji i Anglii spowodowało, że zdołano zmobilizować tylko ok. 70% planowanych sił polskich. Reszta żołnierzy i dowódców nie zdążyła dotrzeć do swoich jednostek. Szybko też doszło do zerwania łączności, co nękało nas później przez cały okres działań. Nasi agresorzy, posiadający silny atut w postaci wojsk pancernych, rozbudowanego lotnictwa, a także przewagi ogniowej na morzu, szybko posuwali się w głąb naszego państwa. Zdobywali twierdzę po twierdzy, łamali opór krwawo rozprawiając się nie tylko z wojskiem, lecz także z ludnością cywilną. Strategia, jaką podjęli była dla nas szczególnie niekorzystna, bowiem atakowani byliśmy z trzech stron jednocześnie.
Kolejna przyczyna, tym razem natury politycznej, leżała w polityce zagranicznej rządu sanacyjnego, powodującej faktyczne osamotnienie polityczne i wojskowe Polski. Polityka Józefa Becka nie cieszyła się zrozumieniem i poparciem mocarstw zachodnich. Anglia i Francja, które przed wybuchem wojny zadeklarowały pomoc zbrojną Polsce w wypadku agresji hitlerowskich Niemiec, już 12.IX.1939 r. w Abeville podjęły decyzję o nieutworzeniu frontu na wschodzie. Nie miały więc zamiaru wywiązywać się z danych nam zobowiązań natury wojskowej. Co więcej, odrzuciły również polskie postulaty o wsparcie naszych działań wojennych nalotami bombowymi na Rzeszę. Obawiały się bowiem, że mogłoby to spowodować podobnego typu reakcje ze strony Niemiec.
Inny powód klęski wrześniowej tkwi w postępowaniu naszego wschodniego sąsiada - Rosji. Bowiem agresja ZSRR na Polskę w dniu 17.IX.1939 r. ostatecznie przesądziła o klęsce armii polskiej. Przeciw walczącym jeszcze 25 wielkim jednostkom polskim stanęły obok 75 niemieckich także 52 jednostki Armii Czerwonej. Nie sposób jest bronić się przed dwoma potężnymi militarnie wrogami w obliczu tak widocznej własnej słabości. Możemy powiedzieć, że plan wojenny naszego dowództwa był niedoskonały. Wiemy, że opracowany był tylko w zarysie, ponieważ do jego przygotowania przystąpiono dopiero w marcu 1939 r. Jednak, gdyby nawet był przemyślany, nie zmieniłby faktycznych szans militarnego pokonania wroga.
Podsumowując, na klęskę Września 1939 złożyło się szereg przyczyn natury gospodarczej, militarnej, politycznej i organizacyjnej.
[MP]
Wyświetleń: 15884


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.