Katalog

Teresa Lewandowska
Język niemiecki, Scenariusze

"Ostern in den deutschsprachigen Ländern" - scenariusz lekcji z języka niemieckiegow klasie I gimnazjum

- n +

Ostern in den deutschsprachigen Ländern

Scenariusz lekcji w klasie I. gimnazjum.

Cele zajęć:

językowo- komunikacyjne:
- poznanie nowego materiału leksykalnego typowego dla Świąt Wielkanocnych,
- rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu,
- rozwijanie sprawności mówienia na temat świąt

cywilizacyjno- kulturowe:
- poznanie przez uczniów zwyczajów i obrzędów wielkanocnych w krajach niemieckojęzycznych,
- pielęgnowanie tradycji świątecznych.

Metody pracy:
- programowa z wykorzystaniem podręcznika programowego,
- aktywna.

Techniki pracy:
- wizualizacja, demonstracja (obrazki, karty świąteczne),
- zadania typu prawda- fałsz,
- tekst z lukami,
- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej,
- odpowiedzi na pytania.

Formy pracy:
- praca w parach,
- praca w grupie,
- praca samodzielna.

Środki dydaktyczne:
- tekst z podręcznika "Was ist los?"
- kaseta z tekstem "Ostern"
- kserokopie z ćwiczeniami leksykalnymi
- materiały wizualne.

Przebieg zajęć:

Uczniowie uzupełniają z pomocą nauczyciela asocjogram:"Ostern in Polen" (np. Speisen weihen, Ostermahl, Osterei, Osterlamm, Osterkarte schicken, Wasserguss)
Nauczyciel pyta:
Was für eine Rolle spielen Osterbräuche in deiner Familie?
Warum sollen wir die Ostersymbole pflegen?
Uczniowie odpowiadają:
U. 1. Jedes Land hat eigene Sitten und Bräuche.
U. 2. Jeder Mensch soll die Bräuche kennen.
U. 3. Das zeugt über Identität der Menschen.

3. Faza prezentacji nowego materiału.
Uczniowie słuchają tekstu z kasety o zwyczajach w krajach niemieckojęzycznych i podkreślają w tekście nowe słownictwo.

4. Faza semantyzacji.
Nauczyciel objaśnia nowe słowa np. Osterhase,verstecken,Osterstrauß itd.

5. Faza ćwiczeń.
- Cwiczenia typu richtig- falsch.
- Lückentext.
- Bilde Sätze
- Beantworte die Fragen zum Text.

6. Faza podsumowująca
Uczniowie opowiadają, czego dowiedzieli się o zwyczajach wielkanocnych w krajach niemieckojęzycznych.

7. Zadanie domowe
Rozwiąż krzyżówkę.

Ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela dla każdego ucznia i wykonane na lekcji.

Übung 1.
Ist das richtig oder falsch? Markiere.
R F


1. Das Osterei und der Osterhase sind die Ostersymbole.
2. Das Osterei ist weiß.
3. Das Osterei ist oft aus Schokolade.
4. Der Osterhase versteckt die Ostereier im Garten oder in der Wohnung.
5. Die Eltern suchen die Ostereier.

Übung 2.
Ergänze den Lückentext.

1. Die Ostersymbole in Deutschland sind..................und.. ............
2. Das Osterei ist.. .............. bemalt.
3. Es ist oft aus............................
4. Der Osterhase.. .............die Ostereier im Garten oder.. ...............
5. Die Kinder............überall die Ostereier.
6. In der Wohnung steht.. .............

bunt, Schokolade, suchen, versteckt, das Osterei, der Osterhase, der Osterstrauß, in der Wohnung

Übung 3.
Bilde Sätze.

1. das Osterei, der Osterhase, und, sind, die Ostersymbole.
2. ist, das Osterei, bemalt, bunt.
3. das Osterei, aus Schokolade, ist oft.
4. suchen, überall, die Kinder, die Ostereier.
5. in der Wohnung, der Osterstrauß, steht.

Übung 4.
Beantworte die Fragen.

1. Wie heißen die Ostersymbole in Deutschland?
2. Wie ist das Osterei bemalt?
3. Ist das Ei oft aus Schokolade?
4. Was macht der Osterhase?
5. Was bringt er mit?
6. Wohin versteckt er die Ostereier?
7. Was machen die Kinder?
8. Was steht noch in der Wohnung?

Opracowanie: Teresa Lewandowska

Wyświetleń: 9251


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.