Katalog

Irena Piecuszek
Technika, Artykuły

Rola zajęć otwartych w integracji rodziców ze szkołą

- n +

Rola zajęć otwartych w integracji rodziców ze szkołą

Przez wiele lat cała rzesza ludzi pracuje nad wdrożeniem młodego człowieka do samodzielnego życia na "własną rękę".

W szkole dzieci czerpią wiedzę z mądrości nauczyciela, zaś po szkole też się uczą, ale wiedza ich jest dostarczana przez otaczające ich społeczeństwo i relacje między nimi. Poprzez to, jak jest traktowany młody człowiek, jak traktowany jest jego świat dowiaduje się on ile jest wart.

Istotnym czynnikiem wpływającym na efekty pracy ucznia jest właściwa współpraca rodziców ze szkołą.

Od wielu lat uczę mechaniki technicznej. Jest to przedmiot, który sprawia wiele trudności. Przeszkody, na które natrafia uczeń w opanowaniu materiału nauczania, zbyt duże wymagania w stosunku do jego możliwości, trudności w nauce nieprzezwyciężone występują wówczas, gdy uczeń mimo czynionych wysiłków, nie potrafi w odpowiednim czasie przyswoić sobie wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania. Przyczyny trudności są złożone i zależne od siebie a zaliczyć do nich można:
- czynniki ekonomiczno-społeczne
- czynniki psychologiczne
- czynniki biologiczne
- czynniki pedagogiczne.

Wiele jest sposobów przezwyciężenia niepowodzeń nie powodzeń trudności dydaktycznych i wychowawczych. Najważniejszą sprawą jest dokładne poznanie ucznia, jego środowiska i jego potrzeb, ponieważ zachowanie i postępy w szkole są odzwierciedleniem jego sytuacji życiowych w domu. Wczesne poznanie rozpoznanie tego zjawiska pozwoli dostosować działania dydaktyczno-wychowawcze do możliwości i potrzeb ucznia oraz stworzy życzliwą atmosferę, wyzwoli gotowość koleżeńskiej współpracy.

Dość często uczeń z problemami zamyka się w sobie lub pragnie szczerej rozmowy a nawet Wyżalenia się ze swoich kłopotów, ale pod warunkiem, że słuchający zachowa to dla siebie, doradzi, stanie się "służbowym doradcą". Postanowiłam problem trudności w nauce przybliżyć rodzicom i przeprowadziłam lekcję otwartą z mechaniki technicznej. Rodzice mieli okazję uczestniczyć wraz ze swoimi dziećmi w lekcji, pracować wraz z nimi i obserwować ich zaangażowanie oraz możliwości współpracy w grupie rówieśników.Taki obraz własnego dziecka powinien podpowiedzieć rodzicom, co sprawia ich dziecku trudności, jak się czuje w grupie i jak z nim pracować, aby pomóc mu w jego problemach.

Temat lekcji otwartej brzmiał: "Wyznaczanie reakcji podpór według I warunku równowagi". Celem spotkania było:
- dostarczenie informacji o przedmiocie
- dostarczenie informacji o sposobach oceniania
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych
- wdrażanie rodziców do współpracy ze szkołą i z własnym dzieckiem.

Metody pracy na lekcji to metoda podająca i praca w grupach. Po 15 minutach wprowadzenia do tematu podzieliłam wszystkich na 7 grup. Omówiłam zasady pracy i rozdałam zadania do wykonania. Grupy pracowały.. Po upływie określonego czasu nastąpiła ewaluacja, podsumowanie pracy grup, omówienie warunków równowagi, porównanie wyników i wnioski z pracy.

Końcowy etap lekcji to:
- wystawienie ocen
- zadanie zadania domowego
- wypełnienie ankiet osobno dla rodziców osobno dla uczniów.

Wyniki ankiet pomogą mi w opracowaniu programu usprawnienia swojej pracy z zakresu edukacji, wychowania i przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie.

Na podstawie ankiety mogę stwierdzić, że lekcja podobała się rodzicom i uczniom a przedstawiony problem w grupach pozwolił rodzicom obserwować swoje dziecko w pracy z rówieśnikami. Reakcje uczniów, ich zachowanie i możliwości intelektualne, pozwolą na zastosowanie odpowiednich metod pracy z własnym dzieckiem, aby doprowadzić go do zdobywania mądrości życiowych. "Bo mądrość to jest to, co zostaje kiedy zapomniało się już wszystko, czego nas nauczono"

Opracowanie: mgr inż. Irena Piecuszek

Wyświetleń: 1844


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.