Katalog

Irena Piecuszek
Technika, Scenariusze

Konspekt lekcji otwartej z mechaniki technicznej

- n +

Wyznaczanie reakcji podpór według I warunku równowagi

KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z MECHANIKI TECHNICZNEJ

Nauczyciel: mgr inż. Irena Piecuszek
Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych w Głogowie
Data 27. 10. 2003r
Klasa: II tm

Cel główny :Zapoznanie rodziców i uczniów z wyznaczanie reakcji podpór wg I warunku równowagi.
Szczegółowe cele kształcenia:
a)uczeń powinien wiedzieć
- jak ułożyć warunek rzutu sił na oś x
- jak ułożyć warunek rzutu sił na oś y
- jak rozwiązać układ równań
- jak policzyć moment sił względem punktu
b)uczeń umieć:
- rozróżnić analityczny warunek równowagi sił od warunku wykreślnego
- ułożyć warunek równowagi układu sił
- wykonać obliczenia reakcji podpór wg I warunku równowagi

Cele wychowawcze:
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie
- pobudzanie i rozwijanie twórczego myślenia

Metoda kształcenia:
- wykład
- praca uczniów wraz z rodzicami w grupach

Środki dydaktyczne:
- kserokopia zadań
- ćwiczenia: W. Siuta, S. Rososiński "Zbiór zadań z mechaniki technicznej"

Plan lekcji :
1. Czynności organizacyjne
2. Powtórzenie materiału i nawiązanie do tematu lekcji
3. Omówienie nowego zakresu materiału
4. Podyktowanie notatki do zeszytu
5. Wspólne układanie warunku równowagi
6. Podział rodziców i uczniów na grupy
7. Przydział zadań grupą
8. Omówienie zakresu prac grup
9. Praca w grupach
10. Prezentacja pracy poszczególnych grup
11. Podsumowanie pracy i wnioski
12. Zadanie pracy domowej
13. Ocena pracy poszczególnych grup
14. Wypełnienie ankiet (rodzice i uczniowie odpowiadają anonimowo na określone pytania)
15. Zakończenie lekcji.

Opracowanie: Irena Piecuszek

Wyświetleń: 3304


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.