Katalog

Marek Niedbała
Różne, Sprawdziany i testy

Olimpiada BHP

- n +

Propozycje pytań na VIII edycję wojewódzkiej olimpiady "Wiedzy o bhp w rolnictwie"

1. Zatrudniona może być osoba, która ukończyła co najmniej;
a- 14 lat
b- 15 lat
c- 16 lat
d- 17 lat

2.. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze;
a - 10 dni roboczych
b - 12 dni roboczych
c - 14 dni roboczych
d - 15 dni roboczych

3. Pył występujący podczas prac wykonywanych w polu może być przyczyną poważnej choroby płuc. Podczas których prac polowych występuje największe zapylenie;
a - orki
b - bronowania
c - wałowania
d - koszenia traw

4. Podczas pracy z piłą tarczową występuje bardzo dużo wypadków, dlatego ważne jest, aby piła tego typu była w pełni wyposażona, dlatego do cięcia wzdłużnego piła powinna być wyposażona w;
a - klin rozszczepiający
b - kozioł wahadłowy
c - regulowany blat
d - frez kątowy

5.Niezabudowane otwory w stropach służące do zrzucania pasz powinny być zabezpieczone;
a - listwą przypodłogową o wysokości minimum 15 cm i poręczami na wysokości 1,1 m
b - poręczami na wysokości 1,2 m
c - nie muszą być zabezpieczone
d - barierką z napisem "Uwaga otwór"

6. Do wyprowadzania buhaja należy używać;
a - drążka zakładanego do kółka nosowego
b - łańcucha
c - linek
d - powrozów

7. MP 21 jest to;
a - wentylator dachowy
b - pług jednoskibowy
c - półmaska z filtrem
d - ubranie ochronne

8. H9A są to;
a - rękawice ochronne
b - nauszniki przeciwhałasowe
c - zestaw ochronny do pracy z chemicznymi środkami do ochrony roślin
d - stopery do uszu

9. Do wchodzenia i schodzenia z dużymi ciężarami należy stosować drabiny o zagęszczeniu szczebli wynoszącym około;
a - 0,12 m
b - 0,17 m
c - 0,25 m
d - 0,30 m

10. Szerokość drabiny powinna wynosić co najmniej;
a - 0,2 m
b - 0,28 m
c - 0 35 m
d - 0,40 m

11 Drabiny i schodki wejściowe do kabin, na podesty robocze, do przyczep powinny być oddalone od podłoża na wysokość max.
a - 0,25 m
b - 0,30 m
c - 0,40 m
d - 0,50 m

12. Odległość studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze do nie utwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych powinna wynosić co najmniej;
a - 50 m
b - 70 m
c - 100 m
d - 150 m

13. Piece na paliwo stałe posiadające hermetyczne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu dymowego o przekroju co najmniej;
a - 0,12 x 0,12 m
b - 0,14 x 0,14 m
c - 0,18 x 0,18 m
d - 0,25 x 0,25 m

14. Odległość od najdalszego stanowiska dla zwierząt do wyjścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać przy ściółkowym utrzymaniu zwierząt;
a - 25 m
b - 50 m
c - 75 m
d - 100 m

15. Obwód zasilający gniazda wtykowe jednofazowe powinien być wykonany z przewodu trójżyłowego, gdzie izolacja żyły ochronnej (wymóg w obecnych instalacjach elektrycznych) jest koloru;
a - niebieskiego
b - czarnego
c - czerwonego
d - żółto-zielonego

16. Napięciem bezpiecznym nazywamy napięcie o wartości nie przekraczającej;
a - 6 V
b - 12 V
c - 24 V
d - 220 V

Opracowanie: mgr inż. Marek Niedbała

Wyświetleń: 6402


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.