Katalog

Małgorzata Będzieszak, Maria Kurczewska
Informatyka, Zadania

Bank zadań na komputer i Internet dla klas IV-VI szkoły podstawowej

- n +

Bank zadań na komputer i internet


BANK ZADAŃ NA KOMPUTER DLA KLASY 4

1. Napisz w WORD PADZIE matematyczny kodeks działań.
2. Wykorzystując kalkulator, oblicz pamiętając o kolejności wykonywania działań (podręcznik "Matematyka 2002" s. 22 zad. 1)
3. Narysuj w PAINTCIE podane niżej figury geometryczne. Wykorzystaj poznane narzędzia z Przybornika (kwadrat, prostokąt, trójkąt, koła, pięciokąt, siedmiokąt).
4. Narysuj proste prostopadłe i proste równoległe.
5. Zbadaj, które litery polskie mają osie symetrii.
6. Korzystając z edytora tekstowego WORDPAD przepisz pięknie informacje o wynalazkach z dziedziny techniki ("Matematyka 2002" str. 29).
7. Narysuj dowolny czworokąt, pięciokąt i sześciokąt. Poprowadź przekątne.
8. Narysuj okrąg i koło. W każdej figurze wykreśl promień i średnicę.
9. Narysuj dwa okręgi. Sprawdź, ile mogą mieć punktów wspólnych.
10. Narysuj koło. Zaznacz dwie średnice tak, aby podzieliły koło na równe części. Możesz zamalować 1, 2, 3 lub 4 ćwiartki. Na ile sposobów możesz to zrobić?
11. Narysuj odbicie lustrzane narysowanych przez siebie figur. Skorzystaj z przykładów z podręcznika "Matematyka 2002" str. 88.
12. Przepisz tekst o symbolach matematycznych- "Matematyka 2002" str. 93.
13. Przygotuj dla kolegów i koleżanek magiczny kwadrat.
14. Wykorzystując Internet poszukaj informacji o jednostkach długości i wagi.
15. Przepisz pięknie informacje o jednostkach wagi- "Matematyka 2001" str. 129.
16. Przygotuj listę 10 towarów sklepowych wraz z cenami. Zapisz ceny na 2 sposoby np. 3zł 25 gr; 3, 25 zł.
17. Porównaj ceny 5 towarów sklepowych. Zapisz je w WORDPADZIE.
18. Stosując kopiowanie zbuduj z kwadratów inne figury geometryczne.
19. Narysuj plan klasy i swojego mieszkania.
20. Narysuj kwadrat i prostokąt w skali 1:1, 2:1, 3: 1, 1: 2.
21. Narysuj plan centrum swojego miasta. Pamiętaj o legendzie.
22. Narysuj flagi narodowe Niemiec, Ukrainy, Belgii, Austrii, Czech, Francji, Holandii.
23. Narysuj siatki wybranych prostopadłościanów.
24. Narysuj flagi państw należących do Unii Europejskiej.
25. Poszukaj w Internecie informacji o Unii Europejskie.
26. Zaprojektuj okładkę podręcznika do matematyki.

Bank zadań na komputer i Internet dla klasy V:

1. Przepisz następujące teksty w programie Word - podręcznik "Matematyka 2001" str. 15, 21, 91, 93, 107, 116, 156, 164.
2. Korzystając z programu Kalkulator wykonaj obliczenia - "Matematyka 2001" str. 13 zad. 10, 11.
3. Narysuj kwadrat. Podziel go na 100 części. W każdej umieść liczby od 0 do 99. Wykonaj zadania ze str. 23 ("Matematyka 2001").
4. Wypisz 6 największych jezior, najdłuższych rzek i najwyższych wzniesień w Polsce. Zapisz te wielkości na dwa sposoby.
5. Korzystając z programu Word zbuduj tabelę i umieść w niej wyniki w rzucie piłką palantową, w biegu na 60 m. i skoku w dal swojej klasy.
6. Zbadaj, które z polskich liter mają osie symetrii.
7. Zbuduj takie figury, które posiadają osie symetrii.
8. Narysuj proste prostopadłe i proste równoległe.
10. Narysuj kąty: przyległe i wierzchołkowe.
11. "Matematyka 2001" str. 84 zad. 1- wykonaj w programie Paint.
12. Mając do dyspozycji trójkąt równoboczny zbuduj przez kopiowanie inne figury.
13. Narysuj koło i okrąg. W każdej figurze wykreśl promień, średnicę i cięciwę.
14. Narysuj dwa okręgi. Sprawdź, ile mogą mieć punktów wspólnych.
15. Narysuj rodzinę trójkątów i podziel je ze względu na:
- długość boków
- rozwartość kątów
16. Narysuj przekątne w kwadracie, prostokącie, równoległoboku, rombie i trapezie. Co zauważyłeś ?
17. Wykonaj w tabeli (Word) zestawienie 10 najczęściej kupowanych towarów z dwóch dowolnie wybranych sklepów.
18. Oblicz (Kalkulator) zad. 7 str. 157 ("Matematyka").

BANK ZADAŃ NA KOMPUTER I INTERNET DLA KLASY VI:

1. Przepisz w Wordzie następujące teksty z podręcznika "Matematyka 2001" str. 6, 17, 24, 78, 113, 121, 190, 220.
2. Przedstaw w tabeli zmiany temperatur wybranych 7 kolejnych dni. Swoje pomiary przedstaw na diagramie.
3. Przedstaw wyniki swojej klasy w skoku w dal, biegu na 60 m. i rzucie piłką palantową w programie Excel.
4. Sporządź listę najchętniej wypożyczanych książek z biblioteki szkolnej.
5. Zaprezentuj przykłady odbić, przesunięć, obrotów na wybranych figurach.
6. Zaprojektuj mozaiki tapety, posadzki stosując odbicia, przesunięcia o obroty.
7. Narysuj i sklasyfikuj poznane czworokąty.
8. Przedstaw w tabeli zestawienie z 5 dni kursy walut z wybranych przez siebie 2 banków i 1 kantora. Co zauważyłeś?
9. Przedstaw na diagramie średnie ocen klas IV-VI.

Opracowanie: Maria Kurczewska i Małgorzata Będzieszak

Wyświetleń: 7296


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.