Katalog

Monika Kurzajczyk
Zawodowe, Scenariusze

"Praca i jej znaczenie w życiu człowieka" - scenariusz zajęć z przedmiotu ekonomika i organizacja gastronomii

- n +

Praca i jej znaczenie w życiu człowieka

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU EKONOMIKA I ORGANIZACJA GASTRONOMII

CELE OPERACYJNE:
- uczeń zna definicję pracy
- uczeń wymieni czynniki jakie należy uwzględnić poszukując pracy
- uczeń określi swoje predyspozycje fizyczne, umiejętności zainteresowania
- uczeń dokona oceny swojej osobowości w aspekcie przyszłej pracy zawodowej
- uczeń rozumie jaką rolę odgrywa praca w życiu każdego człowieka
uczeń udzieli odpowiedzi na pytania:
1. Praca konieczność czy relaks?
2. Jaki jest wpływ pracy na samopoczucie człowieka?

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- podręcznik
- kartka papieru
- pisaki

METODY:
- wykład wprowadzający
- burza mózgów
- praca w grupach

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Faza wstępna:
- powitanie uczniów
- sprawdzenie obecności
- podanie tematu lekcji oraz celów lekcji

2. Faza właściwa:
- wyjaśnienie uczniom pojęcia praca
- nauczyciel wymienia powody podjęcia pracy
- uczniowie określają swoje predyspozycje zawodowe
- praca w grupach:
a) klasa zostaje podzielona na 5 grup
b) zadaniem każdej grupy jest przygotowanie na kartce papieru odpowiedzi na pytanie: Praca konieczność czy relaks?
c) prezentacja prac przez liderów grup
d) ocena prac jej uzasadnienie

3. Podsumowanie:
- zwrócenie uwagi na motywy podejmowania pracy zawodowej oraz wpływ pracy na zdrowie człowieka i możliwość zaspokojenia określonych potrzeb człowieka

4. Praca domowa:
- uczeń wymieni znanych ludzi, którzy pracowali dla przyjemności (forma pisemna)

LITERATURA:
- M. Pietraszewski "Zarys wiedzy o gospodarce"
- S. Dębski "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw"

Opracowanie: mgr Monika Kurzajczyk

Wyświetleń: 4777


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.