Katalog

Renata Elżbieta Mazur
Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie II

- n +

Plan pracy wychowawczej w klasie II

Organizacja zespołu klasowego
- Omówienie praw i obowiązków ucznia.
- Zorganizowanie dyżurów klasowych.
- Przedstawienie i omówienie zasad współżycia i współdziałania w grupach, w zespole klasowym i w szkole.
- Aktywne uczestnictwo w zajęciach i pracach na rzecz klasy.
- Organizowanie wystaw prac dziecięcych.
- Troska o pomoce dydaktyczne i sprzęt.
- Urządzanie klasy zgodnie z kalendarzem imprez.

Wychowanie zdrowotne
- Dbałość o zęby. Kontrola w gabinecie stomatologicznym. Uczestnictwo w programach
stomatologicznych promujących zdrowe zęby.
- Dbałość o higienę osobistą.
- Stosowanie odpowiedniego ubioru w zależności od pogody i pory roku.
- Zdrowe odżywianie - poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców.
- Bezpieczeństwo w czasie zabaw w szkole i poza szkołą.
- Spotkania z higienistką szkolną.

Wychowanie komunikacyjne
- Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły.
- Zasady zachowania się w ruchu drogowym.
- Znajomość znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej.

Wielkopolska - "Moja mała Ojczyzna"
- Dbałość o wygląd szkoły i miejscowości, w której mieszkają uczniowie.
- "Region Kozła" - dorobek kulturalny mieszkańców.
- Wycieczki po Wielkopolsce.
- Zabytki i historia miejscowości naszego regionu. Pielęgnacja tradycji i zwyczajów.
- Pielęgnowanie pamięci o tych, którzy odeszli, polegli za wolność naszego regionu i kraju.

Praca z uczniem i jego ocena
- Pomoc uczniom mającym trudności w realizacji programu nauczania.
- Kształtowanie właściwych cech charakteru, postaw koleżeńskich.
- Wyrabianie u uczniów systematyczności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
- Wdrażanie do samooceny i oceny innych.
- Kształtowanie u uczniów samodzielności.

Udział w uroczystościach i wydarzeniach szkolnych
- Sprzątanie świata
- Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów
- Święto Pieczonego Ziemniaka
- Andrzejki
- Jasełka
- Balik noworoczny
- Dzień Babci i Dziadka
- Walentynki
- Pierwszy Dzień Wiosny
- Dzień Matki i Ojca
- Dzień Dziecka

Opracowanie: Renata Elżbieta Mazur

Wyświetleń: 3298


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.