Katalog

Piotr Iwaniuk
Różne, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z pierwszej pomocy przedmedycznej

- n +

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z pierwszej pomocy przedmedycznej

(edukacja prozdrowotna w szkole podstawowej)
(do programu nauczania przyrody wydawnictwa "Żak")
ZESTAW A
Imię i nazwisko:..................................................................
1. Przyporządkuj poszczególnym urazom po 1 właściwej czynności
z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
A) utrata przytomności -. ...........
B) oparzenie -. ...........
C) zwichnięcie nogi -. ...........
D) zatrzymanie akcji serca -. ...........
1 - unieruchomienie kończyny
2 - zatamowanie krwawienia
3 - ułożenie w pozycji bocznej ustalonej
4 - masaż serca
5 - sztuczne oddychanie
6 - schłodzenie zimną wodą

2. Wyznacz kolejność czynności, które należy wykonać, udzielając pierwszej pomocy w przypadku zranienia przedramienia.
A) zranione miejsce owinąć bandażem zwykłym -. ...........
B) obmyć okolice rany wodą utlenioną -. ...........
C) kończynę unieść do góry -. ...........
D) na ranę położyć opatrunek wyjałowiony -. ...........
E) zranione miejsce owinąć opaską elastyczną -. ...........

3. Wpisz pod rysunkami litery oznaczające właściwe substancje.
A) substancja trująca
B) substancja radioaktywna
C) substancja silnie żrąca
D) substancja łatwopalna

4. Wyjaśnij, dlaczego w przypadku krwawienia z nosa nie wolno odchylać głowy do tyłu.
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

5. Wyjaśnij, na czym polega udzielenie pierwszej pomocy osobie, która doznała porażenia słonecznego.
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

6. Jesteś świadkiem wypadku drogowego i musisz wezwać policję. Zadzwonisz więc pod numer:
A) 999
B) 998
C) 997
D) 992

7. Przed założeniem opatrunku okolice rany należy przemyć:
A) rivanolem
B) altacetem
C) spirytusem salicylowym
D) wodą utlenioną

8. Na ból brzucha zastosujesz:
A) jodynę
B) krople żołądkowe
C) rivanol
D) apap

9. Krótkotrwała utrata przytomności na skutek przejściowego niedokrwienia mózgu, to:
A) uczulenie
C) udar
B) omdlenie
D) zawał

10. W przypadku zapalenia się odzieży na poszkodowanym należy:
A) ugasić płomień gaśnicą proszkową lub śniegową
B) ugasić płomień wodą
C) przewrócić palącego się na ziemię i owinąć kocem lub ręcznikiem
D) postarać się zdjąć z niego odzież

11. Jak unieruchamiamy złamaną kończynę?
A) zawijamy bandażem miejsce złamania
B) stosujemy okłady z altacetu
C) unieruchamiamy kończynę z dwoma sąsiednimi stawami do deseczki
D) przenosimy poszkodowanego na twarde podłoże

12. Gdy osoba zemdleje należy:
A) posadzić na krześle z opuszczonymi rękoma
B) ułożyć na wznak z nogami uniesionymi do góry
C) dla ocucenia podać zimny napój
D) cucić uderzając lekko po twarzy i rękach

13. Gdy na ciele zauważysz kleszcza, najlepiej będzie gdy:
A) posmarujesz tłuszczem i poczekasz aż sam odpadnie
B) posmarujesz go jodyną
C) wyrwiesz pincetą, a ranę przemyjesz wodą utlenioną i zakleisz plastrem
D) poczekasz aż sam wyjdzie


ZESTAW B
Imię i nazwisko:..................................................................
1. Przyporządkuj poszczególnym urazom po 1 właściwej czynności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
A) złamanie ręki-. ...........
B) udar słoneczny -. ...........
C) utrata przytomności -. ...........
D) zatrzymanie oddechu -. ...........
1 - masaż serca
2 - ułożenie w pozycji bocznej ustalonej
3 - zimny wilgotny kompres
4 - zatamowanie krwotoku
5 - unieruchomienie kończyny
6 - sztuczne oddychanie

2. Wyznacz kolejność czynności, które należy wykonać, udzielając pierwszej pomocy w przypadku zatrucia pokarmowego nieświeżą żywnością.

A) położyć poszkodowanego -. ...........
B) zabezpieczyć do badania resztki jedzenia lub treść żołądkową -. ...........
C) podać do picia osoloną lub osłodzoną wodę -. ...........
D) okryć kocem i kontrolować czynności życiowe -. ...........
E) spowodować wymioty -. ...........

3. Wpisz pod rysunkami litery oznaczające właściwe substancje.
A) substancja trująca
B) substancja radioaktywna
C) substancja silnie żrąca
D) substancja łatwopalna


4. Wyjaśnij, dlaczego należy zdjąć wszystkie ozdoby z oparzonej części ciała.
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

5. Wyjaśnij, co zrobisz jeżeli zauważysz wczepionego w skórę kleszcza.
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

6. Jesteś świadkiem wypadku i musisz wezwać pogotowie ratunkowe. Zadzwonisz więc pod numer:
A) 992
B) 997
C) 998
D) 999

7. Bezpośrednio na ranę należy położyć:
A) watę
B) gazę wyjałowioną
C) ligninę
D) bandaż
8. Na ból brzucha zastosujesz:
A) krople miętowe
B) altacet
C) ibuprom
D) aspirynę

9. Na miejsca stłuczone należy stosować okłady z:
A) altacetu
B) rivanolu
C) wody utlenionej
D) nadmanganianu potasu

10. Krótkotrwała utrata przytomności na skutek przejściowego niedokrwienia mózgu, to:
A) omdlenie
B) udar
C) zawał
D) uczulenie

11. Gdy osoba zemdleje należy:
A) dla ocucenia podać zimny napój
B) cucić uderzając lekko po twarzy i rękach
C) ułożyć na wznak z nogami uniesionymi do góry
D) posadzić na krześle z opuszczonymi rękoma

12. W przypadku zapalenia się odzieży na poszkodowanym należy:
A) przewrócić palącego się na ziemię i owinąć kocem lub ręcznikiem
B) postarać się zdjąć z niego odzież
C) ugasić płomień wodą
D) ugasić płomień gaśnicą proszkową lub śniegową

13. Temblak jest to:
A) opatrunek głowy
B) unieruchomienie zgiętej w łokciu ręki
C) opatrunek usztywniający nogę
D) maseczka do sztucznego oddychania
  odowiska,
b) zakłócenie obiegu materii w ekosystemie,
c) mechaniczne niszczenie powierzchni Ziemi przez różne czynniki.

49. Kwaśne deszcze działają negatywnie na:
a) zabytkowe obiekty kamienne,
b) częstotliwość opadów deszczu,
c) amplitudę wahań temperatury.

50. Najmniej zanieczyszczeń powietrza podczas procesu spalania wytwarza:
a) węgiel kamienny,
b) gaz ziemny,
c) olej opałowy.


Karta odpowiedzi
 
1. c 11. b 21. c 31. c 41. b
2. a 12. b 22. a 32. b 42. a
3. b 13. c 23. a 33. c 43. b
4. a 14. a 24. c 34. c 44. a
5. b 15. c 25. b 35. b 45. c
6. c 16. a 26. a 36. b 46. a
7. b 17. b 27. a 37. a 47. c
8. b 18. b 28. c 38. a 48. c
9. a 19. a 29. b 39. a 49. a
10. c 20. c 30. a 40. b 50. b

Opracowanie: mgr Piotr Iwaniuk
nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 37
w Białymstoku

Wyświetleń: 20295


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.