Katalog

Dorota Banach
Technika, Artykuły

Wystawy prac uczniów

- n +

Wystawy prac uczniów

Prace uczniów są tak różnorodne i interesujące, że w zupełności nadają się na eksponaty wystaw szkolnych, jako przedmioty powstałe na lekcjach techniki.

Wystawy takie dają różnorodne korzyści. Przede wszystkim umożliwiają nauczycielowi techniki ogarnięcie całokształt osiągnięć, analizę wyników na tle poszczególnych lekcji, działów tematycznych czy też całorocznej działalności.

Możność uchwycenia wyników nauczania na tle całorocznej działalności pozwala nauczycielowi wyciągnąć wnioski natury dydaktycznej i wychowawczej, ułatwia jej analizę, a więc i ustalenie prawidłowości lub błędów w postępowaniu. Wystawa daje nauczycielowi doskonały materiał plastyczny do samokontroli. Toteż punktem wyjścia wystawy powinna być strona dydaktyczna i wychowawcza, tj. wynik pracy dziecka, a z kolei działalność pedagogiczna nauczyciela.

Wystawy wywołują głębokie przeżycia dzieci. Możność oglądania własnych prac na wystawie, zestawienie ich z pracami innych dzieci jest bodźcem do dalszego wysiłku, daje poczucie wartości i stanowi zachętę do dalszej pracy. Wystawa jest również dużym przeżyciem dla rodziców, gdyż daje im możność wzrokowego, a więc dokładniejszego zapoznania się z pracą szkoły. Pozwala im zobaczyć własne dziecko i jego wysiłek nie w oderwaniu od całości życia szkolnego, lecz w powiązaniu z całą klasą i szkołą. Bywa nawet bardzo często czynnikiem pobudzającym rodziców do większego zainteresowania się własnym dzieckiem.

Aby wystawa spełniła swoje zadanie, musi być dobrze przemyślana i przygotowana. Wystawa wymaga od organizatora jasnego określenia celu, ustaleniu planu, wyznaczeniu odpowiedniego miejsca oraz środków materialnych. Urządzenie wystawy można uwzględnić w szczegółowym planie nauczania techniki czy też w rocznym planie szkoły. Przyczyni się to do gromadzenia prac uczniowskich od początku roku szkolnego zgodnie z wyznaczonym celem wystawy. Nauczyciel odkłada ciekawe i charakterystyczne prace z każdej jednostki lekcyjnej, dołącza odpowiednią dokumentację (imię nazwisko, klasa, tytuł pracy, tworzywo).

W przygotowaniu wystawy i jej urządzeniu powinny brać udział dzieci.

Wystawa może np. ilustrować metodyczny tok pracy nauczyciela w zakresie poszczególnych technik. Powinna przedstawiać w sposób przejrzysty pracę dzieci pod kierunkiem nauczyciela, uwzględniając wyniki pracy wszystkich dzieci, zarówno słabych, średnich, jak i najlepszych. Wystawa może być też zbiorem najlepszych prac uczniów połączona z kiermaszem, z którego fundusze przeznaczone będą na określony cel.

Należy pamiętać aby po zakończonej wystawie rozdać uczniom ich prace.

Dużą wartość wychowawcza i dydaktyczną mają stałe lub sezonowe wystawy prac uczniów np. w sali.

Opracowanie: Dorota Banach

Wyświetleń: 1106


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.