Katalog

Dorota Banach
Technika, Konspekty

Rodzaje zabudowy mieszkaniowej i materiałów budowlanych - konspekt lekcji techniki w klasie IV

- n +

Rodzaje zabudowy mieszkalnej i materiałów budowlanych

KONSPEKT LEKCJI TECHNIKI W KLASIE IV.

1. Cele lekcji:
uczeń:
- opisuje rozwój budownictwa mieszkalnego od czasów prehistorycznych po czasy współczesne
- zna rodzaje zabudowy mieszkalnej oraz potrafi je rozróżnić i ocenić
- zna etapy budowy domu
- rozpoznaje elementy konstrukcyjne domu
- zna przykłady materiałów budowlanych i określa ich właściwości
- posiada wiadomości o wybranych zawodach budowlanych
- umie zaprojektować dom jednorodzinny według własnych koncepcji z uwzględnieniem wymagań techniczno-użytkowych, estetycznych, ekonomicznych

2. Metoda pracy: pogadanka słowno-problemowa, pokaz, zadania i ćwiczenia na karcie pracy

3. Forma pracy: zespołowa, indywidualna

4. Środki dydaktyczne: plansze i zdjęcia z różnymi rodzajami domów, plansza z elementami konstrukcyjnymi domu, przykłady materiałów budowlanych (próbki, zdjęcia, rysunki), projekty domów wykonane przez architektów.

5. Przebieg lekcji:
1. Powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel wraz z uczniami omawia rozwój budownictwa mieszkalnego na przełomie wieków
a) jaskinie
b) ziemianki
c) glinianki
d) szałasy
e) chałupy
f) zamki, dwory
g) kamienice
h) tzw. domy prywatne, bloki, wieżowce
3. Nauczyciel prezentuje i omawia (zwracając uwagę na wady i zalety) formy architektoniczne budynków mieszkalnych:
a) domy jednorodzinne:
- wolnostojące
- bliźniacze
- szeregowe
- atrialne
b) domy wielorodzinne:
- punktowe
- korytarzowe
- galeriowe
- klatkowo-segmentowe
4. Uczniowie opowiadają na pytania:
W jakim rodzaju domu mieszkają?
Jakie rodzaje domów spotykane są w jego miejscowości?
5. Nauczyciel prezentuje przekrój podłużny domu i omawia jego elementy konstrukcyjne.
6. Uczniowie na podstawie prezentowanego przekroju i wiadomości przekazanych przez nauczyciela, wykonują indywidualnie zadanie przygotowane na kartach pracy przez nauczyciela. Zadanie polega na uzupełnieniu tabeli, wpisując w odpowiednie miejsca: dach, ściana działowa, ściana osłonowa, fundament, ściana nośna, strop.
7. Uczniowie z nauczycielem ustalają kolejne etapy budowy domu oraz zawody związane z poszczególnymi pracami.
8. Uczniowie samodzielnie wykonują zadanie przygotowane przez nauczyciela na karcie pracy, dotyczące etapów budowy domu. Zadanie polega na uporządkowaniu we właściwej kolejności opisu prac wykonywanych podczas budowy domu oraz przyporządkowaniu im odpowiednich zawodów.
9. Nauczyciel prezentuje przykłady materiałów budowlanych. Omawia ich zastosowanie, sposób produkcji, właściwości.
- drewno
- cegły (zwykłe, szczelinowe, klinkierowe)
- pustaki (kanałowy, komorowy, wczepienny)
- beton
- płyty żelbetonowe
- płyty gipsowe
- dachówka
- blachy (falista, trapezowa imitująca dachówkę)
- papa, styropian, wełna mineralna

10. Nauczyciel zapoznaje uczniów z projektami domów wykonanymi przez architektów oraz zasadami wykonywania takich projektów.
11. Uczniowie samodzielnie na karcie pracy wykonują projekt własny domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego uwzględniając wymagania techniczno-użytkowych. Uczniowie mniej uzdolnieni plastycznie wykonują projekt z jednej strony, a uczniowie bardziej uzdolnieni manualnie wykonują projekty ze wszystkich stron.
12. Po zakończonej pracy, uczniowie wraz z nauczycielem dokonują oceny prac rysunkowych i zadań problemowych. Najciekawsze projekty prezentują na wystawce prac uczniowskich.

Opracowanie: Dorota Banach

Wyświetleń: 6909


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.