AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jadwiga Zaciek
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Scenariusz zajęć wyrównawczych dla ucznia klasy pierwszej

- n +

Program terapii dla Artura Cz. ucznia klasy pierwszej

Artur jest w trakcie semestru pierwszego. Praktycznie nie uczestniczy w zajęciach polonistycznych i matematycznych - zapytany milczy, nawet nie próbuje rozwiązywać danego zadania. Sprawia wrażenie dziecka zahamowanego. Wymaga ciągłej pomocy ze strony nauczyciela. Prawie zawsze kieruje wzrok w kierunku pracy kolegi.

Artur przebywa u dziadków, jego rodzice są poza granicami kraju.

DIAGNOZA WSTĘPNA

Obserwacja i badania przeprowadzone przez nauczyciela wykazały:
1. Technika czytania na niskim poziomie - głoskowanie z syntezą wyrazów krótkich;

2. Tempo czytania na niskim poziomie - 10 jednosylabowych
wyrazów na minutę;

3. Poziom analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej dziecka poniżej normy;

4. Tempo pisania - niskie;

5. W pisaniu z pamięci pisze tylko pierwszy wyraz, pozostałych nie pamięta;

6. Myli litery pisane z drukowanymi; ma trudności z pisaniem ich w połączeniach z innymi;

7. Bardzo wolne tempo pracy;



PROGRAM POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO Z ARTUREM CZ.

I. KSZTAŁTOWANIE GOTOWOŚCI DO UCZENIA SIĘ.

1. Skłanianie do uważnego słuchania informacji, instrukcji, drugiej osoby;
2. Trening w skupieniu uwagi na wykonywanych czynnościach;
3. Wzmacnianie czynności zmierzających do wykonania zadania do końca mimo przeszkód;
4. Ćwiczenia ekspresji ruchowej.

II. ROZWIJANIE MYŚLENIA LOGICZNEGO.

1. Dobieranie jednakowych obrazków;
2. Klasyfikowanie obrazków według określonych cech;
3. Ukladanie obrazków według wzoru z własnych pomysłów;
4. Układanie obrazków z części;
5. Dobieranie części do całości;
6. Układanie obrazków według kolejności, w jakiej były demonstrowane;
7. Ćwiczenia w wykonywaniu złożonych poleceń wymagających zapamiętania kolejności wykonywanych czynności.

III. WSPOMAGANIE NATURALNEGO ROZWOJU OPERACYJNEGO ROZUMOWANIA.

1. Tworzenie całości z części, wyodrębnianie w całości części;
2. Różnicowanie i porządkowanie przedmiotów tak, aby tworzyły łańcuchy; grupowanie przedmiotów według przyjętych kryteriów i łączenie podzbiorów tak, aby zawierały się w określonym zbiorze;
3. Porządkowanie elementów w zbiorze;
4. Wnioskowanie o odwracalności obserwowanych zmian:
- w układzie elementów w porównywanych zbiorach: badanie
liczebności zbiorów przed zmianą i po zmianie;
- w ilości tworzywa: formowanie jednakowych wielkości z
plasteliny, przekształcanie, badanie efektu i przywracanie pierwotnego kształtu;
- w długości przekształcanych przedmiotów: dwa równe kawałki
sznurka, analiza długości i zmiana kształtu, powrót do stanu
wyjściowego i ponowne badanie długości;
- w objętości płynów: przelewanie tej samej ilości płynów do
różnych naczyń i wnioskowanie o zmianach lub stałości objętości;
5. Orientacja przestrzenna. Badanie schematu własnego ciała.
Określanie położenia przedmiotów w stosunku do własnego ciała, drugiej osoby i do określonego przedmiotu.

IV. KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH - WYRÓWNYWANIE BRAKÓW W MATERIALE NAUCZANIA

1. Zbiory i ich elementy. Wyodrębnianie zbioru przedmiotów spełniających dany warunek i formułowanie warunku, który spełniają elementy badanego zbioru;
2. Klasyfikacja zbiorów ze względu na ich liczebność. Porównywanie liczebności zbiorów poprzez przeliczanie i przez przyporządkowanie oraz tworzenie par. Pogłębianie rozumienia pojęć: więcej, mniej, tyle samo, równo. Utrwalanie znaków matematycznych. Badanie i porządkowanie zbiorów o różnej liczbie elementów;
3. Liczenie przedmiotów;
4. Kształtowanie aspektu porządkowego liczby. Posługiwanie się liczbą porządkową. Wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania poprzez doliczanie i odliczanie - liczenie na palcach i zbiorach zastępczych;
5. Rozwiązywanie i układanie prostych zadań tekstowych. Przekształcanie sytuacji życiowych w zadania do "rozwiązania". Układanie zadań tekstowych: historyjka, wielkości dane, zależności i pytanie końcowe. Symulowanie zależności zawartych w zadaniu na konkretach i przedstawianie ich na rysunku, obliczanie wyniku;6. Arytmetyka liczb naturalnych do 20:
- monograficzne opracowanie liczb pierwszej i drugiej dziesiątki;
- dodawanie w zakresie 5, a następnie 10 (ćw. ze stemplami) ;
- wdrażanie do korzystania z prawa przemienności przy dodawaniu w zakresie 5, 10, 20;
- dopełnianie do 10;
- odejmowanie w zakresie 5, a następnie 10 i 20;
- dodawanie i odejmowanie jako operacje wzajemnie odwrotne;
- przekraczanie progu dziesiątkowego;
- ćwiczenia rachunkowe z zastosowaniem osi liczbowej i grafów, sporządzanie tabelek;
- zastosowanie łamigłówek, zagadek matematycznych;
7. Rozróżnianie, badanie i nazywanie figur geometrycznych: trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło, odcinek. Mierzenie i kreślenie odcinków;
8. Kształtowanie umiejętności praktycznych:
- liczenie pieniędzy;
- korzystanie z kalendarza i rozpoznawanie godzin
- pomiar długości, ciężaru, pojemności;

V. ĆWICZENIA UKIERUNKOWANE NA LIKWIDOWANIE TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU

1. Rozpoznawanie kształtu liter w rozsypce i w tekście;
2. Podział wyrazów na sylaby (ze słuchu) ;
3. Łączenie znaku graficznego z dźwiękiem;
4. Analiza i synteza głoskowa wyrazów;
5. Łączenie spółgłosek z samogłoskami i tworzenie sylab, a następnie wyrazów; czytanie i pisanie sylab i wyrazów;
6. Różnicowanie samogłosek i spółgłosek;
7. Przekształcanie wyrazów jednosylabowych w wyrazy dwusylabowe poprzez dodanie samogłoski, np. las - lasy;
8. Czytanie i pisanie trzyliterowych sylab zamkniętych;
9. Tworzenie wyrazów dwusylabowych o budowie: sylaba trzyliterowa zamknięta plus dwuliterowa otwarta, np. pił-ka, mo-tyl;
10. Tworzenie trzyliterowych sylab otwartych;
11. Opracowanie zasady zmiękczania przez "i" oraz przez kreskę;
12. Opracowanie dwuznaków; rozpoznawanie dwuznaków w tekście; poprawne wybrzmiewanie głosek; tworzenie sylab, wyrazów;
13. Pisownia wyrazów z "ó", "rz" - miejsce wymiany;

14. Doskonalenie techniki czytania:
- czytanie w krótkich ekspozycjach;
- czytanie z przesłoną;
- czytanie sylabowe;
- czytanie całościowe;
15. Usprawnienie pisania:
- ćwiczenie łącznego pisania;
- przepisywanie tekstu drukowanego i pisanego;
- pisanie z pamięci;
- pisanie ze słuchu.

POMOCE DYDAKTYCZNE DO ZAJĘĆ


1. Historyjki obrazkowe;
2. Układanki obrazkowe i liczbowe;
3. Dobieranki obrazkowe i liczbowe;
4. Alfabet liter drukowanych i pisanych;
5. Rozsypanki obrazkowe;
6. Suwak sylabowy;
7. Rozsypanki wyrazowe;
8. Rebusy, łamigłówki;
9. Rozsypanki sylabowe i wyrazowe;
10. Łatwe teksty;
11. Cyfry liczb do 20;
12. Znaki: +, -, =, <, >;
13. Liczmany;
14. Figury geometryczne;
15. Oś liczbowa;
16. Liczby w kolorach;
17. Schematy grafów, tabelek.

Opracowanie: JADWIGA ZACIEK

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6737


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6



Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.