Katalog

Barbara Szota-Rekieć
Sztuka, Scenariusze

Rezydencje na przestrzeni dziejów - projekt do realizacji w ramach wiedzy o kulturze w szkołach licealnych

- n +

"Rezydencje na przestrzeni dziejów"- projekt

projekt do realizacji w ramach
wiedzy o kulturze w szkołach licealnych


Cel:
Metoda projektu odnosi się do zapisu w Podstawie programowej:
Cele edukacyjne -Nabycie. .wiedzy z zakresu różnych dziedzin sztuki, ..samodzielność w poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin sztuki
Treści nauczania - Związki i zależności pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki,
Osiągnięcia - Umiejętność powiązania dzieła sztuki z epoką i stylem, świadomość różnych funkcji sztuki

Praca nad projektem ma charakter twórczy i interdyscyplinarny - pozwala łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin

Czas realizacji:
I etap - zajęcia definiujące projekt (1 godz. lekcyjna): określenie tematu, celu, metod pracy, czasu realizacji, formy zapisu i prezentacji, kryteriów oceny. Uczniowie w grupach wybierają do realizacji jeden z etapów projektu - wcześniej opracowana instrukcja
II etap - okres gromadzenia i dokumentowania materiałów (2 - 3 tygodnie) w czasie pozalekcyjnym
III etap - prezentacja poszczególnych etapów, zestawienie całościowe projektu, omówienie zalet i wad tej formy pracy, ocena (1 -2 lekcje, według potrzeb)
Projekt do realizacji wprowadzić można w momencie omawiania danej epoki lub jako podsumowanie części "Epoki, style, kierunki" Opracowane materiały stanowić będą pomoce naukowe do dalszych zajęć

Środki dydaktyczne:
- opracowania dotyczące architektury np. A. Miłobędzki Zarys dziejów architektury w Polsce, W. Broniewski Historia architektury dla wszystkich, W. Koch Style w architekturze,
- opracowania dotyczące dziejów sztuki np. Sztuka świata wyd. Arkady
- przewodniki turystyczne
- Encyklopedia multimedialna PWN, Sztuka
- internet
- podręczniki do wiedzy o kulturze i historii
Przykład instrukcji projektu do tematu: Rezydencje na przestrzeni dziejów


 
Temat projektu: Rezydencje na przestrzeni wieków

Cele: Pogłębienie wiedzy o architekturze, jej funkcji rezydencjonalnej, zmianach stylowych, związkach architektury z innymi dziedzinami sztuki, uwarunkowaniami historyczno - społecznymi. Uświadomienie bogactwa i różnorodności dziedzictwa kulturowego Europy

Metody pracy: Praca w grupach, poszukiwania materiałów źródłowych i ilustracyjnych poprzez różne media

Forma prezentacji: FOLDER- zawiera np. tabele chronologiczne, wykresy genealogiczne, mapy, plany budowli, makiety, różnorodny materiał ilustracyjny, ciekawostki, informacje turystyczne. Bibliografia

Kryteria oceny: elementy składowe: wartość merytoryczna przedstawionego materiału, wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji, estetyka i pomysł plastyczny prezentacji, umiejętność integracji wiedzy z różnych dziedzin,

Termin zakończenia: 3 tygodnie

Przydzielone zadania:

Zagadnienia dotyczące wszystkich grup - informacje o danej rezydencji
- czas powstania, historia obiektu (przebudowy, zmiany funkcji, funkcja aktualna)
- fundatorzy, kolejni właściciele
- lokalizacja (kraj, region, warunki topograficzne)
- określenie stylu budowli (pierwotny, zmiany stylistyczne) , geneza formy
- informacje opisujące formę architektoniczną, wystrój wnętrz, ruchome wyposażenie, ewentualne zbiory sztuki, kolekcje, biblioteki
- założenia fortyfikacyjne lub ogrodowe
- próba opisu życia w danej rezydencji w okresie jej największej świetności
- ciekawostki - intrygujące wydarzenia, ciekawe postacie właścicieli i gości, legendy
- stan zachowania, opieka konserwatorska
- informacje turystyczne - sposób i czas udostępnienia, sposób zwiedzania, dodatkowe propozycje, dojazd, baza turystyczna
Przykładowe rezydencje do opracowania

Grupa A: Malbork
Grupa B: Wawel - Kraków
Grupa C: Krzyżtopór - Ujazd
Grupa D: Wersal - Francja
Grupa E: Escurial - Hiszpania
Grupa F: Pałac Medyceuszy we Florencji - Włochy
Grupa G: Pałac Dożów w Wenecji - Włochy
Grupa H: Sanssouci w Poczdamie - Niemcy

Opracowanie: mgr Barbara Szota - Rekieć

Wyświetleń: 1595


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.