Katalog

Katarzyna Kańduła
Zajęcia zintegrowane, Sprawdziany i testy

"Przysłowie pszczół mówi..." ? czyli konkurs znajomości przysłów o miodowy dyplom Gucia

- n +

Konkurs pt. "Przysłowie pszczół mówi..." - czyli konkurs znajomości przysłów o miodowy dyplom Gucia.

Wstęp
"Przysłowia są mądrością narodu" - taki slogan jest powszechnie znany. Dlaczego warto, aby uczniowie klas I - III poznawali przysłowia?

Jest wiele powodów ku temu. Przysłowia niosą w sobie pierwiastki kulturowe narodu. Stanowią zbiór rad życiowych ujętych w ciekawy sposób, dzięki czemu można je zapamiętać. Są też znakomitym materiałem do ćwiczeń gramatycznych, ortograficznych, stylistycznych. Ponadto zawierają szereg związków frazeologicznych, które często mają znaczenie przenośne i dlatego też są dobrym materiałem do ćwiczeń czytania ze zrozumieniem, a dokładniej - uczą odczytywania "drugiej warstwy tekstu".

Warto więc wprowadzić przysłowia do pracy z dziećmi. Jej podsumowaniem może być konkurs, którego scenariusz przedstawiam. Konkurs ten można przeprowadzić w klasie II lub III. Zabawa przy tym - zapewniona!

Uwaga! Wszystkie przysłowia użyte w konkursie powinny być opracowane. W mojej klasie zorganizowaliśmy kącik przysłów na gazetce. Dzieci wypisywały wyszukane przez siebie inne przysłowia i wieszały je w naszym kąciku. Chętni tworzyli małe książeczki przysłów samodzielnie je ilustrując.

Scenariusz konkursu.

W konkursie biorą udział kilkuosobowe drużyny. Kapitan każdej z drużyn wyznacza do odpowiedzi zawodników tak, aby każdy mógł się wykazać. Za każdą poprawną odpowiedź drużyna otrzymuje 3 pkt. Oto przykładowy zestaw zadań:

1. Uzupełnij przysłowia:
Żeby. .................... nie skakała, to by. ...................... nie złamała.
............................................................. poznaje się w biedzie.
Uderz w. ......................., a. ................................ się odezwą.
Kwiecień -. ......................, bo. ........................, trochę zimy, ........................ lata.
Wybiera się jak. ......................... za. ............................

2. Połącz linią poszczególne człony przysłów:

Październik chodzi po kraju||srogą zimę zapowiada.
Na nowy Rok||każdemu otuchy dodaje.
Nowy Rok nastaje||i wygania ptactwo z gaju.
Jeśli klon wcześnie opada,||przybywa dnia na barani skok.
Woła wrzesień||myślą chłopi o roli.
Jak skowronek świergoli,||że już wrzesień.


3. Dokończ przysłowie:
Gołąbki .......................................................................................
Kto rano wstaje, ........................................................................
W marcu ....................................................................................
Nie czyń drugiemu tego,, .........................................................
Nowy Rok jaki,..........................................................................
Bez pracy ...................................................................................
Kto pod kim dołki kopie, .........................................................


4. Zabawa w przysłowia - bierze udział cała drużyna. Uczestnicy podają na przemian któreś ze znanych przysłów (drużynę rozpoczynającą konkurencję wyznacza losowanie). Wygrywa ta drużyna, która ma jeszcze w zapasie jakieś przysłowie.

5. Koło fortuny.
Na tablicy jest diagram złożony z kwadratów, pod którymi ukryte jest hasło, np.

Jest to diagram do przysłowia: Bez ciekawości nie ma mądrości.
Uczestnicy "kupują litery oznaczające samogłoski (za każdą, która występuje w haśle otrzymują 2 pkt.), a potem litery oznaczające spółgłoski (za każdą, która występuje
w haśle otrzymują 1 pkt.). Nauczyciel wpisuje kolejne odgadnięte litery i przyznaje punkty drużynom. Za odgadnięcie całego hasła otrzymują premię 10 pkt.
Inne przykładowe przysłowia do tej konkurencji:
Biednemu zawsze wiatr w oczy wieje.
W marcu jak w garncu.
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
Nie szata zdobi człowieka, lecz serce wielkie i prostota.


6. Podsumowanie rywalizacji - wręczenie dyplomów zwycięzcom.

Opracowanie: Katarzyna Kańduła

Wyświetleń: 5259


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.