Katalog

Regina Kwapisz
Matematyka, Sprawdziany i testy

"Liczby naturalne" - sprawdzian wiadomości w kl. V (grupy a i b)

- n +

Sprawdzian wiadomości: "Liczby naturalne"

A. Imię i nazwisko...................................kl. 5..........

Uwaga! Przeczytaj dokładnie treści zadań. Pomyśl i rozwiąż je. Wyszukaj i zaznacz właściwą odpowiedź. Powodzenia!

Zadania:
1. Iloczyn liczb 12 i 4 wynosi:
A.48
B.8
C.3
D.4

2. Liczbę 36 przedstaw w postaci iloczynów dwóch jednakowych czynników.

3. Liczbą o 11 większą od 7 jest liczba:
A.117
B.77
C.18
D.771

4. Iloczyn liczb 6 i 4 podzielony przez ich różnicę jest równy:
A.10
B.24
C.2
D.12

5. Odjemna jest równa 103 a różnica 20. Ile wynosi odjemnik?
A.73 B.83 C.93 D.103

6. Liczba 3 razy mniejsza od różnicy liczb 21 i 6 jest równa;
A.3
B.12
C.5
D.7

7. Jeżeli x2 =64 to x=?

8. Sześcianem liczby 3 jest liczba:.....................

9. O której z poniższych par liczb można powiedzieć, że pierwsza liczba jest 4 razy mniejsza od drugiej?
A. 4 i 1
B. 13 i 52
C. 15 i 19
D. 27 i 23

10. Zapisz słowami liczbę:1200502610

11. Zapisz cyframi liczbę: dwa miliony pięćset tysięcy dwadzieścia osiem

12. Wskaż liczby, z których każda jest kwadratem liczby naturalnej
A. 4, 16, 44, 81
B. 5, 25, 100, 121
C. 9, 49,90, 1000
D. 9, 25, 36, 100

13. Wskaż zdanie prawdziwe:
A. zero może być dzielną
B. zero może być dzielnikiem
C. zero nie może być czynnikiem
D. zero nie może być składnikiem
B. Imię i nazwisko....................................................kl. 5...........

Uwaga! Przeczytaj dokładnie treści zadań. Pomyśl i rozwiąż je. Wyszukaj i zaznacz właściwą odpowiedź. Powodzenia!

Zadania:
1. Iloraz liczb 12 i 4 wynosi:
A.48
B.12
C.4
D.3

2. Liczbę 36 przedstaw w postaci sumy dwóch jednakowych składników.

3.Liczbą 11 razy większą od liczby 7 jest liczba:
A.117
B.77
C.18
D.771

4. Iloraz liczb 8 i 2 pomnożony przez ich sumę jest równy:
A. 160
B.40
C.24
D.96

5. Odjemnik jest równy 16 a różnica 48. Ile wynosi odjemna?
A.32
B. 66
C.64
D.3

6. Liczba 2 razy większa od różnicy liczb 168 i 18 jest równa:
A.36
B.150
C.300
D.336

7. Jeżeli x2 = 49 to x=?
8. Kwadratem liczby 9 jest liczba:....................
9. O której z poniższych par liczb można powiedzieć, że pierwsza liczba jest 3 razy większa od drugiej?
A. 12 i 36
B. 20 i17
C. 6 i 3
D. 39 i 13

10. Zapisz słowami liczbę: 45006000781

11.Zapisz cyframi liczbę: cztery miliony dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześć.
12. Wskaż liczby, z których każda jest kwadratem liczby naturalnej
A. 1, 16, 33, 64
B. 3, 25, 81, 100
C. 16, 36, 80,121
D. 4, 49, 64, 100

13.Wskaż zdanie prawdziwe:
A. zero może być czynnikiem
B. zero nie może być dzielną
C. zero nie może być czynnikiem
D. zero nie może być sumą

Opracowanie: Regina Kwapisz

Wyświetleń: 48229


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.