Katalog

Regina Kwapisz
Matematyka, Sprawdziany i testy

"Podzielność liczb naturalnych" - sprawdzian wiadomości w kl. V (grupy a i b)

- n +

Praca klasowa nr 2: Podzielność liczb naturalnych

Imię i nazwisko................................... klasa V

Grupa: A.

1.Wypisz dzielniki liczby 40.........................................................

2. Napisz wszystkie wielokrotności liczby 13 nie większe od 100......................
...................................................................................

3. Podaj trzy liczby, które mają tylko 2 dzielniki....................................
Jak nazywamy takie liczby?........................................................

4. Z cyfr 2, 7, 1, 0 Ułóż po cztery liczby parzyste....................................
....................................i nieparzyste....................................
...................................................................................

5. W miejsce * wpisz taką cyfrę, aby otrzymana liczba była podzielna przez:
a) 2 378*

b) 9 43*2

c) 25 17*5

Podaj wszystkie możliwe rozwiązania.

6. Ze zbioru liczb: 20, 35, 16, 27, 42, 105, 324, 4020, 36, 11115 wypisz liczby, które dzielą się przez:
a) 3................................................................................
b) 4...............................................................................
c) 5................................................................................

7. Napisz po trzy przykłady liczb trzycyfrowych podzielnych przez:
a) 2................................................................................
b)4................................................................................
c) 25 ..............................................................................

8. Które z podanych liczb jest prawdziwe?
a) Każda liczba podzielna przez 2 jest podzielna przez 4.
b) Każda liczba podzielna przez 3 jest podzielna przez 9
c) liczba podzielna przez 6 jest liczbą parzystą.

9. Oblicz NWW, NWD, różnicę NWW i NWD liczb72 i 48

10* Znajdź najmniejszą liczbę naturalną, która przy dzieleniu przez 8, 12 i 30 daje resztę 7

11* Znajdź liczbę czterocyfrową większą od 9500 i mniejszą od 9600, która jest podzielna przez 9 i 10.Imię i nazwisko................................... klasa V

Grupa: B

1.Wypisz dzielniki liczby 36.........................................................

2. Napisz wszystkie wielokrotności liczby 12 nie większe od 100......................
...................................................................................

3. Podaj trzy liczby, które mają więcej niż 2 dzielniki................................
Jak nazywamy takie liczby?........................................................

4. Z cyfr 4,5, 1, 0 Ułóż po cztery liczby parzyste....................................
....................................i nieparzyste....................................
...................................................................................
5. W miejsce * wpisz taką cyfrę, aby otrzymana liczba była podzielna przez:

a) 5     15*0


b) 3     7*20

c) 4     273*

Podaj wszystkie możliwe rozwiązania.

6. Ze zbioru liczb: 20, 35, 16, 27, 42, 105, 324, 4020, 36, 11115 wypisz liczby, które dzielą się przez:
a) 9...............................................................................
b) 4...............................................................................
c) 2...............................................................................

7. Napisz po trzy przykłady liczb trzycyfrowych podzielnych przez:
a) 5................................................................................
b) 4................................................................................
c) 3 ..............................................................................

8. Które z podanych liczb jest prawdziwe?
a) Każda liczba podzielna przez 4 jest podzielna przez 2
b) Każda liczba podzielna przez 3 jest podzielna przez 9
c) liczba podzielna przez 6 jest liczbą parzystą.

9. Oblicz NWW, NWD, sumę NWW i NWD liczb 54 i 36

10* Znajdź najmniejszą liczbę naturalną, która przy dzieleniu przez 6, 15 i 24 daje resztę 5.

11* Znajdź liczbę trzycyfrową, która jest większa od 300 i mniejsza od 400, podzielna przez 10i suma jej cyfr wynosi

Opracowanie: Regina Kwapisz

Wyświetleń: 61635


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.