Katalog

Zuzanna Tobiasz
Język polski, Różne

"Wyszukiwanie informacji" - konkurs dla klas IV-VI

- n +

Wyszukiwanie informacji konkurs klasy IV- VI

Cele:
- Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji
- Kształtowanie umiejętności wykorzystania informacji z encyklopedii i słowników
- Kształcenie sprawności uczniów w posługiwaniu się słownikami
- Rozbudzanie potrzeby wzbogacania swojej wiedzy, poszanowania książek
- Uczenie zasad zdrowej rywalizacji

Środki dydaktyczne:
- encyklopedie, egzemplarze różnego rodzaju słowników (po 1 na grupę)
- papier dla każdej grupy, na których uczestnicy rozwiązują zadania
- kartoniki z wyrazami, literami
- tablica z wynikami
- dyplomy, nagrody

Konkurs może być rozgrywany w bibliotece, klasie lub na sali gimnastycznej. W konkursie biorą udział drużyny 3 - osobowe (z jednej klasy lub z różnych klas). Za wygranie konkurencji grupa otrzymuje 3 punkty, za drugie miejsce 2 punkty, a za trzecie 1 punkt.

Przebieg konkursu

Powitanie uczestników konkursu, komisji konkursowej, widzów. Przedstawienie zasad konkursu.

KONKURS

I Ułóżcie karty z wyrazami według alfabetu.

Grupa IGrupa IIGrupa IIIGrupa IV
autoBrzechwagumkaPrus
abażurbagażgłódpuch
albumBahdajGrimmporządek
Andersenbębengrzebieńpodróż
aktorbrzydkigałąźprzyjaciel

Grupy otrzymują rozsypane wyrazy. Komisja ocenia poprawność i czas konkurencji.


II. Napiszcie nazwy zwierząt lub roślin rozpoczynające się na kolejne litery alfabetu np. Adam, Barbara, Cezary...


Komisja ocenia poprawność i czas konkurencji.

III Wyszukiwanie na czas haseł w słowniku ortograficznym

Konkurencja jest trzy etapowa. W każdym etapie startuje jeden zawodnik z drużyny. Prowadzący konkurs podaje wyraz do wyszukania a zawodnicy na czas szukają go w słowniku. Wygrywa ta drużyna, której łączny czas startujących zawodników jest najmniejszy.


IV Ze wszystkich liter znajdujących się na kartonikach ułóżcie wyrazy (uwaga na ortografię).

Grupa IP SZ(RZ) E N I C A
Grupa IIB O H(CH) A T E R
Grupa IIIB O CH(H) E N E K
Grupa IVCH(H) U S T K A

Grupy otrzymują kartoniki z literami wyrazów. Niektóre kartoniki (z "trudnymi" literami) mają litery po obu stronach. Uczestnicy mają wybrać właściwą literę. Komisja ocenia przede wszystkim ortografie a potem czas wykonania.

V Z jakich języków pochodzą następujące hasła

Grupa IABAŻUR i KANTOR
Grupa IIADWOKAT i HALA
Grupa IIIAKROBATA i BAK
Grupa IVALPINISTA i BAL

Uczniowie korzystając ze "Słowników wyrazów obcych" odpowiadają na pytania. Komisja ocenia poprawności i czas wykonania.

VI Z liter wyrazu WSZYSTKOWIEDZĄCY ułóżcie jak najwięcej wyrazów.

Konkurencja trwa 5 minut. Wygrywa ta drużyna, która ma najwięcej wyrazów. Przy jednakowej liczbie wyrazów decyduje ich długość.


VII. Kim byli, w którym wieku żyli i jakiej byli narodowości. Odpowiedzcie na podstawie encyklopedii.

Grupa IKRZYSZTOF KOLUMB i ISAAK NEWTON
Grupa IISTANISŁAW STASZIC i WOLFGANG AMADEUSZ MOZART
Grupa IIISTEFAN STARZYŃSKI i FRIEDRICH SCHILLER
Grupa IVALEKSANDER PUSZKIN i RUDYARD KIPLING

Uczniowie korzystając z encyklopedii odpowiadają na pytania. Komisja ocenia poprawności i czas wykonania.

VIII Dopasujcie hasła do tytułów słowników i encyklopedii

Grupy otrzymują jednakowe kartoniki z hasłami i dopasowują je do tytułów słowników. Komisja ocenia poprawność i szybkość wykonania konkurencji.

Słownik wyrazów obcychmecenas, mulat, esencja, koncepcja, nirwana, hospitacja, kabotaż, sympozjum, wariograf
Słownik "Terminy literackie" proza, esej, bajka, mit, powieść, proza
Słownik "Terminy geograficzne" masyw górski, mapa poziomicowa, lodowiec, dolina, równoleżnik, równik, południk, teleskop
Słownik encyklopedyczny - Biologiapark narodowy, parzydełka, małże, euglena zielona, trawy, układ nerwowy, wiciowce
Słownik encyklopedyczny - Historiarycerstwo, Mieszko I, gród, szlachta, rewolucja, Stefan Batory, Jagiellonowie

IX Opowiedzcie na pytania
Za odpowiedź dobrą 2p., za wykorzystanie "przyjaciela" - Encyklopedii 1p, za błędną odpowiedź -1p.

1. W którym roku obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Juliana Tuwima?
a) w 1990,
b) w 1992
c) w 1994

2. Filologia to nauka zajmująca się:
a) analizą struktury nauki
b) badaniem języka i literatury danego narodu
c) historią rozwoju grup organizmów

3. W którym roku podpisano Europejską Konwencję Praw Człowieka?
a) w 1950
b) w 1951
c) w 1952

4. "Panda" to:
a) drzewo rosnące w strefie tropikalnej
b) epidemia choroby zakaźnej
c) ssak z rodziny szopów

5. "Irbis" to:
a) jednoroczna roślina warzywna
b) pantera śnieżna, drapieżnik z rodziny kotów
c) ptak błotno-moczarowy

6. Delfy to:
a) stolica Indii
b) duszki powietrzne, ziemne i wodne, uważane za dusze zmarłych
c) starożytne miasto greckie, miejsce wyroczni Apollina

7. Iluminator to:
a) urządzenie do nadawania impulsów
b) hermetyczne okno w kabinie statku
c) instrument z lunetą obserwacyjną

8. Czy atmosfera Ziemi to:
a) powłoka gazowa otaczająca kulę ziemską, składająca się z troposfery i stratosfery
b) sztuczne środowisko gazowe
c) górna, wyodrębniona część atmosfery, składająca się z mezosfery, jonosfery i egzosfery

9. Czy stetoskop to:
a) detektor promieniowania jonizującego
b) urządzenie do otrzymywania obrazów przestrzennych
c) słuchawka lekarska

10. Czy Rafael (Rafaelo Santi) to:
a) pisarz włoski epoki baroku
b) włoski malarz i architekt renesansowy
c) włoski aktor filmowy

11. Czy oranżeria to:
a) sklep z oranżadą
b) pomarańczarnia
c) miejsce wyrobu olejku eterycznego

12. Portal to:
a) mały, przenośny ołtarz z metalu lub kości słoniowej
b) dawny instrument muzyczny
c) ozdobne obramowanie otworu drzwiowego

13. Józef Pankiewicz to:
a) polski kompozytor i pianista
b) polski malarz, grafik, impresjonista
c) polski scenograf i reżyser

14. Inkunabuł to:
a) artystyczny drobiazg porcelanowy
b) aparat do wylęgu drobiu
c) każdy druk wydany do roku 1500 włącznie

15. Janusz Korczak to:
a) polski malarz i architekt
b) polski pedagog, pisarz i lekarz
c) polski aktor

Każdy z uczestników losuje pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi przez wszystkich uczestników konkurencję wygrywa ta drużyna która otrzymała najwięcej małych punkcików.

Podsumowanie konkursu.
Podliczenie punktów. Wręczenie nagród i dyplomów

Wykorzystano:
E.Wójcicka: Optimus. Scenariusz konkursu dla klas siódmych, "Biblioteka w szkole", 1998 nr 6 s. 13-20


Odpowiedzi:
V
a) ABAŻUR(fr) i GEST (łac) b) ADWOKAT(łac) i HAK (niem) c) AKROBATA(gr) i BAKALIE (tur) d) ALPINISTA(łac) i BALAST (niem)

VII
a) KRZYSZTOF KOLUMB(1451-1506; Włoch; żeglarz, podróżnik) i ISAAK NEWTON (1642-1727; Anglik; fizyk, filozof) b) STANISŁAW STASZIC(1755-1826; Polak; pisarz, polityk) i WOLFGANG AMADEUSZ MOZART(1756-1791; Austriak; kompozytor) c) GIOACCHINO ROSSINI (1792-1868; Włoch; kompozytor operowy) i FRIEDRICH SCHILLER(1759-1805;Niemiec;poeta, dramaturg) d) ALEKSANDER PUSZKIN(1799-1837;Rosjanin; poeta) i RUDYARD KIPLING (1865-1936; Anglik; poeta, nowelista, powieściopisarz)
IX
1c; 2b; 3a; 4c; 5b; 6c; 7b; 8a; 9c; 10b; 11b, 12c; 13b

Opracowanie: Zuzanna Tobiasz

Wyświetleń: 1969


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.