Katalog

Renata Derlacz, Grażyna Grabecka
Ekologia, Scenariusze

"Na odpady mamy rady" - scenariusz zajęć ekologicznych w szkole ponadpodstawowej

- n +

Na odpady... mamy rady

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOŁA EKOLOGICZNEGO W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTY: Edukacja ekologiczna, przyroda, wychowanie fizyczne.

CELE DYDAKTYCZNE:

1. UMIEJĘTNOŚCI:
uczeń:
- zna pojęcia odpadów, potrafi dokonać ich podziału;
- wyjaśni pojęcia utylizacja odpadów, recykling;
- rozróżnia surowce wtórne i segreguje w gospodarstwie domowym /papier, szkło, plastik, metal/.
2. WIADOMOŚCI:
uczeń:
- poszerza wiedzę dotyczącą konieczności i celowości segregowania odpadów w gospodarstwie domowym;
- umie dokonać selekcji odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem do utylizacji.
3. POSTAWY:
uczeń:
- poczuwa się do odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego;
- podejmuje działania służące zmniejszaniu degradacji środowiska;
- oddziałuje na najbliższych członków rodziny w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
4. METODY PRACY:
- problemowa "dywanik pomysłów";
- czynna - praktyczne działania;
- słowna;
- poglądowa.
5. FORMY PRACY;
- w zespołach, indywidualna, zbiorowa.
6. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
- bloki rysunkowe, kartki, pisaki, kolorowe kartoniki, szary papier, puszki aluminiowe po napojach, różowy pojemnik, kaseta video, foldery i materiały reklamowe.


P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć

1. Wprowadzenie do tematu przez nauczycielkę - zwrócenie uwagi na doniosłość problematyki zanieczyszczeń środowiska odpadami z gospodarstw domowych.

2. Przedstawienie przez liderów czterech zespołów pojęć:
I - ODPADY, II - UTYLIZACJA ODPADÓW, III - SUROWCE WTÓRNE, IV - RECYKLING.
Pozostali członkowie zespołów uzupełniają wypowiedzi o informacje - ciekawostki na dany temat.

3. Uczniowie w dyskusji wymieniają odpady pochodzące z ich gospodarstw domowych, a następnie z rozsypanych folderów oraz materiałów reklamowych wybierają te, na których uwidocznione są potencjalne odpady, które ich zdaniem można od zaraz ograniczyć w swoich domach.

4. W zaprezentowanym filmie o tematyce ekologicznej poszukaj: RADY NA...... ODPADY.

5. Zadanie dla czterech zespołów - uczniowie sporządzają "dywaniki pomysłów" na kartkach formatu A- 3, na których wypisują przykłady i sposoby, które mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów w swoich domach oraz zagospodarowania tych istniejących. Efektem pracy zespołowej jest przedstawienie rozwiązania akceptowanego przez większość członków zespołu.

6. Ćwiczenia śródlekcyjne - każdy uczeń posiada 1 puszkę aluminiową po napojach, z którą wykonuje ćwiczenia:
- przekłada puszkę z ręki do ręki;
- toczy puszkę w dłoniach unosząc ramiona w górę i opuszczając w dół;
- przekłada wokół bioder;
- zamienia się puszką z kolegą;
- przekłada pod L i P nogą;
- podrzuca i chwyta;
- unosi jak najwyżej;
- ZGNIATA puszkę i wrzuca ją do różowego pojemnika.

7. Liderzy zespołów prezentują: "dywaniki pomysłów", zaś uczniowie przydzielają punkty /kolorowe kartoniki/ za pomysły, z którymi się utożsamiają. Nauczyciel przyznaje także swoje punkty.

8. Podsumowanie:
- pomysły dotyczące przykładów i sposobów ograniczających ilość odpadów w gospodarstwach domowych oraz zagospodarowania już istniejących odpadów, które uzyskały najwięcej punktów zostają zapisane na arkuszu szarego papieru.
- WYNIKIEM pracy zespołowej jest ZBIÓR RAD, które należy stosować w swoich domach w celu ograniczenia ilości powstających odpadów, a w konsekwencji zmniejszających degradację środowiska naturalnego.

9. Zadanie domowe - sporządź swój "domowy dywanik":
- W JAKI SPOSÓB TY I TWOJA RODZINA PRZYCZYNIACIE SIĘ DO ZWIĘKSZANIA /!!!/ ILOŚCI ODPADÓW.

Opracowanie: RENATA DERLACZ
GRAŻYNA GRABECKA

Wyświetleń: 6050


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.