AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Laska-Cierzniak
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Jesienne barwy lasu - scenariusz zajęć zintegrowanych

- n +

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej.

Krąg tematyczny - Jesień na polu i w lesie

Temat dnia - Jesienne barwy lasu

Zamierzone oddziaływania wychowawcze i przewidywane rodzaje aktywności ucznia.

Aktywność polonistyczna
Uczeń będzie:
- wypowiadał się na temat wyglądu lasu i pola jesienią;
- powtarzał wiadomości o przymiotniku;
- uzupełniał tekst z lukami tworząc opis jesiennego lasu;
- recytował wiersze o tematyce jesiennej;
- czytał teksty o treści przyrodniczej.

Aktywność środowiskowa
Uczeń będzie:
- uświadamiał sobie zagrożenia dla świata przyrody wynikające z działalności człowieka;
- utrwalał wiadomości dotyczące: rodzajów lasów, warstwowej budowy lasu, zwierząt zamieszkujących lasy;
- układał okrzyki i hasła nawołujące do ochrony środowiska;
- grał role w teatrzykach samorodnych dotyczących konieczności walki z kłusownictwem w lasach..

Aktywność plastyczna
Uczeń będzie:
- wykonywał pracę plastyczną na temat Jesień w lesie.

Aktywność muzyczna
Uczeń będzie:
- śpiewał piosenkę Żyj z przyrodą w zgodzie.
- śpiewał i tworzył kreacje ruchowe do pląsu W leśniczówce za lasem.

Oddziaływania wychowawcze
- rozwijanie umiejętności publicznego wypowiadania się;
- kształtowanie umiejętności pracy w małych zespołach;
- uczenie wiary we własne siły i możliwości twórcze;
- wdrażanie do samooceny;
- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

Ogólne zadania edukacyjne:
- uświadomienie zagrożeń dla świata przyrody, wynikających z działalności człowieka;
- kształtowanie przekonania, że ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego człowieka;

Cele edukacyjne:
- poznanie zwierząt żyjących w lesie, wyróżnienie ssaków, ptaków, gadów, płazów i owadów.
- kształcenie umiejętności samodzielnego, dłuższego wypowiadania się na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią;
- kształcenie umiejętności redagowania opisu z wykorzystaniem podanego słownictwa;
- utrwalenie wiadomości o częściach mowy (przymiotnik, rzeczownik);
- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.

Tematyka zajęć
Oczekiwane efekty aktywności ucznia
l .Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną jesienią. Indywidualne redagowanie opisu jesiennego lasu z wykorzystaniem podanego słownictwa.
2.Klasowy konkurs wiedzy Las jesienią

Uczeń:
- umie wczuć się w sytuację innych ludzi, zwierząt, roślin;
- potrafi wypowiadać się na temat zjawisk zachodzących jesienią w przyrodzie;
- rozumie, że ochrona przyrody jest obowiązkiem człowieka;
- potrafi zredagować opis na podstawie własnych spostrzeżeń i podanego słownictwa;
- umie recytować wiersz z zastosowaniem odpowiedniej intonacji i prozodii.
- umie wymienić warstwy lasu i rośliny należące do każdej z nich;
- potrafi rozpoznać kilka roślin i zwierząt żyjących w lesie;
- potrafi głośno czytać przygotowany tekst, stosując zasady dobrego czytania;
- rozpoznaje rzeczowniki i przymiotniki;
- umie ułożyć hasła dotyczące ochrony przyrody;
- umie zaśpiewać piosenki: Żyj z przyrodą w zgodzie, W leśniczówce za lasem.
- rozumie pojęcie malarstwo krajobrazoweMetody pracy - słowna, oglądowa, aktywizująca.

Formy pracy - praca z całym zespołem, praca w grupach, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne

- dekoracja sali Las jesienią z wykorzystaniem naturalnych bogactw lasu połączonych z plastyczną wizją jesieni w lesie.
- wiersze Ewy Szelburg Zarembiny pt:Wrzesień, Październik, Listopad, Słonecznik, Dzikie gęsi, Słota, Kasztany, Bawiły się liście,
- ilustracje przedstawiające pole i las jesienią,
- utwór Antonio Vivaldiego Koncert III F-dur Jesień, część I Allegro,
- rekwizyty do teatrzyków samorodnych,
- zielnik z roślinami wszystkich warstw lasu,
- -kartki i listki do samooceny,

Tok zajęć

1. Prezentacja dekoracji przedstawiającej jesienny las. Rozmowa z uczniami na temat barw i charakterystycznych oznak jesieni.
2. Montaż słowno-muzyczny - Jesień. Wybrani uczniowie (zdolni recytatorzy) prezentują wiersze Ewy Szelburg Zarembiny przy utworze muzycznym Antonio Vivaldiego Koncert III F-dur Jesień, część I Allegro.
3. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zmian zachodzących w przyrodzie jesienią na podstawie prezentowanych obrazów, wysłuchanych utworów literackich i muzycznych oraz własnych doświadczeń.
4. Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku i przymiotniku. Zapis na tablicy rzeczownika jesień i dobieranie odpowiednich przymiotników. Przymiotnik jako określenie rzeczownika. Wyjaśnienie znaczenia przymiotnika hojna i ortograficzny zapis tego wyrazu.
5. Indywidualne redagowanie opisu jesiennego lasu na podstawie obserwacji i podanego słownictwa - tekst z łukami. Zróżnicowanie stopnia trudności (teksty dla uczniów z obniżonym progiem wymagań, teksty dostosowane do możliwości uczniów klasy III, teksty dla uczniów uzdolnionych).
6. Poprawne, wyraziste odczytywanie zredagowanych opisów jesiennego lasu. Wklejenie kart pracy do zeszytu.
Przerwa śródlekcyjna - ćwiczenia oddechowe i fonacyjne z głoską "sz", śpiewanie i pokazywanie pląsu W leśniczówce za lasem.
7. Ogłoszenie konkursu wiedzy - Las jesienią. Wyjaśnienie zasad punktowania poszczególnych zadań.
a) uczniowie wspólnie redagują okrzyk na temat ochrony przyrody i prezentują go komisji.
b) szefowie zespołów zadaniowych deklamują własne wiersze ułożone przez grupy podczas wycieczki do lasu.
c) uczniowie zgromadzeni w zespołach zadaniowych odpowiadają na cztery pytania ustne losowane z bębna i dotyczące warstwowej budowy lasu oraz roślin rosnących w poszczególnych warstwach, zwierząt zamieszkujących lasy z wyszczególnieniem ssaków, ptaków, gadów, płazów i owadów.
d) uczniowie w zespołach odczytują zaszyfrowaną wiadomość (przysłowia dotyczące jesieni).
e) uczniowie w zespołach prezentują teatrzyki samorodne przygotowane na podstawie opisów sytuacji i dotyczące zapobieganiu kłusownictwu w lasach.
f) ocena pejzażu jesiennego wykonanego przez dwóch uczniów wybranych przez każdy zespół.
8. Podanie wyników konkursu przez komisję konkursową.
9. Ewaluacja zajęć (wypełnienie listków i przypięcie do głównego konaru drzewa każdej grupy).
10. Ocena nauczyciela (w formie opisowej).
11. Wspólne śpiewanie piosenki Żyj z przyrodą w zgodzie.

Opracowanie: Anna Laska-Cierzniak

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 11059


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.