Katalog

Henryka Noetzel
Język niemiecki, Scenariusze

"In der Stadt - Gespräche" - scenariusz lekcji.

- n +

Klasa: III B LE
Stan klasy - grupa I: 19
Data: ....................

Pomoce dydaktyczne:

taśma mono z nagraniem piosenki "In der Stadt"
 • taśma video z filmem "Hallo aus Berlin"
 • rzutnik pisma
 • tablica
 • foliogram z planem miasta
 • fragmenty planu miasta - kserokopie
 • kserokopie dialogu z filmu (pocięte na paski oddzielnych, nieuporządkowanych wypowiedzi)
Ogólny cel kształcenia
 • uczeń nie straci orientacji w obcym mieście, uzyska potrzebne informacje
 • skutecznie udzieli informacji pytającemu o drogę w znanym sobie terenie
Cele operacyjne:

wiadomości
 • uczeń zapamiętuje podstawowe słownictwo i konstrukcje zdaniowe potrzebne do wyjaśnienia drogi
umiejętności w komunikacji językowej
 1. uczeń rozumie proste wypowiedzi osoby wyjaśniającej drogę do wybranego celu w obcym mieście
 2. posiada sprawność inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy w sytuacji wskazywania drogi;
Potrafi:
 • spytać o drogę
 • wskazać drogę w znanym sobie terenie
 • wskazać drogę na planie miasta
 • poprosić o ponowne, szczegółowe wyjaśnienie drogi
 • stosować odpowiednie środki językowe
cele wychowawcze
 • uczeń potrafi nawiązać kontakt z cudzoziemcem
 • potrafi podtrzymać rozmowę
 • nie obawia się prosić o wielokrotne powtórzenie wypowiedzi
 • potrafi współpracować w grupie
Przebieg lekcji

Faza wstępna
 • powitanie
 • sprawdzenie listy obecności
 • sprawdzenie i ocena zadania domowego: a) piosenka b) odpowiedzi na pytania z piosenki
Faza prezentacji

nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji

Zadanie1

 • nauczyciel przydziela kartki z dialogiem- nieuporządkowane sekwencje dialogowe
 • uczniowie:
  porządkują dialog przed oglądaniem filmu,
  oglądają film bez patrzenia na kartki,
  oglądają film i porządkują dialog,
  czytają głośno swoją propozycję uporządkowania dialogu;
  Faza ćwiczeń
  • uczniowie ćwiczą czytanie na role - miedzy sobą, potem 1-2 razy głośno na forum
  Zadanie 2

 • nauczyciel przydziela kserokopie z fragmentem planu miasta
 • uczniowie

  zaznaczają na planie opisaną w dialogu trasę,
  pokazują ją na planie, opisując jak w dialogu- folia;

  Zadanie 3
  • nauczyciel dzieli klasę na grupy 2-osobowe
  • nauczyciel pisze na tablicy: Friedrich- Wilhelm Strasse --------- Mollstr. i wyjaśnia zadanie
  • Uczniowie pytają o drogę powrotną i opisują ją pokazując na planie miasta
  Podsumowanie
  • nauczyciel przypomina postawione cele lekcji, uczniowie oceniają czy zostały spełnione
  • nauczyciel dokonuje oceny aktywności uczniów
  Zadanie domowe
  • nauczyć się czytać dialog z filmu
  • umieć wskazać drogę z Mollstr do Friedr. Str. i z powrotem
  • przygotować dialog pisemnie i ustnie: trasa Mollstr-----Kastanienalleee
  • znać wzory zdaniowe potrzebne do wskazywania drogi i pytania o drogę

  Opracowanie: Henryka Noetzel

 • Wyświetleń: 4128


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.