Katalog

Dariusz Kopczyński, 2010-06-03
Opole

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Doskonalenie przerzutu bokiem z miejsca i z marszu. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego.

- n +

KONSPEKT LEKCJI
GIMNASTYKA
TEMAT: Doskonalenie przerzutu bokiem z miejsca i z marszu.
CELE GŁÓWNE:
UMIEJĘTNOŚCI: -uczeń potrafi prawidłowo wykonać przerzut bokiem z miejsca,
-uczeń potrafi prawidłowo wykonać przerzut bokiem z marszu
MOTORYCZNOŚĆ: -uczeń kształtuje koordynację ruchów
WIADOMOŚCI: -uczeń wie jak prawidłowo wykonać przerzut bokiem z miejsca,
-uczeń wie jak prawidłowo wykonać przerzut bokiem z marszu
WYCHOWANIE: -uczeń potrafi działać w zespole,
-uczeń kształtuje postawę samokontroli i samooceny,
-uczeń ma poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz drugiego człowieka

INFORMACJE:
MIEJSCE ZAJĘĆ: Sala gimnastyczna
KLASA: VI C
PŁEĆ: DZ i CH
LICZBA ĆWICZĄCYCH: 21
CZAS: 45 min.
PRZYBORY: ławeczka, materace, skrzynia
PROWADZĄCY: Dariusz Kopczyński

TOK LEKCYJNY ZADANIA SZCZEGÓŁOWE UWAGI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE
CZĘŚĆ WSTĘPNA1.Zorganizowanie grupy, motywacja do zajęć2.Nastawienie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach 1. Zbiórka 2. Powitanie sportowei sprawdzenie obecności, stroju sportowego1. Podanie tematu lekcji2. Zabawa w grę „Berek samolot”. Ustawienie w dwuszeregu
3. Rozgrzewka 1. W marszu po obwodzie sali, 1-wznos RR w bok,2-opust RR w dół,3-wzos RR bokiem w górę,4-opust RR bokiem w dół;2. Trucht po obwodzie sali, naprzemianstronne krążenia RR przód i w tył; 3. Bieg po obwodzie sali, przekładanka twarzą do wnętrza sali, zmiana- przekładanka twarzą na zewnątrz sali,4. Podskoki w przód na Np, zmiana Nl;5. PW- postawa stojąc w lekkim rozkroku,1-wznos RR w przód ze wspięciem na palce stóp,2-opust RR w dół, PW,3- wznos RR przodem w górę ze wspięciem na palce stóp,4-opust RR przodem w dół do PW ;6. PW- postawa stojąc w szerokim rozkroku, RR w bok,1-skłon T w przód z dotknięciem podłoża dłońmi między stopami,2-wyprost T do p.w,3-opad T w przód z RR w bok,4-wyprost T do p.w.;7. PW- postawa stojąc,1-przysiad podparty,2-wyprost rzutem NN do podporu leżąc przodem,3 podskokiem skurcz NN do przysiadu podpertego,4-wyprost do p.w.;8. PW= klęk prosty o NN rozwartych,1skłon T w lew, RR na kark chwyć,2-3-pogłębienie skłonu T w bok,4-wyprost T do p.w.(5-8-analogicznie w prawą str.);9. PW- klęk podparty, 1 ugięcie RR z równoczesnym wymachem Np w tył,2-wyprost RR i ugięcie NN,3-ugięcie RR z równoczesnym wymachem Nl w tył,4-wyprost RR i ugięcie Nl;10. PW- leżenie przodem RR ugięte, dłonie oparte o podłoże obok kl. Piersiowej,1-skłon T w tył z równoczesnym wyprostem RR,2-3- p0ogłębienie skłonu T w tył,4-wyprost Tdo leżenia i ugięcie RR jak w p.w.;11. PW- leżenie tyłem,1-skurcz NN do kl. piersiowej,2-wyprost NN w przód pionowo do podłoża,3-skurcz NN do kl. piersiowej,4-wyprost nóg do leżenia tyłem;12. PW- leżenie tyłem, RR w bok,1-wznos Nl w przód,2-skęt T w prawo, Nl dotyka podłoża równolegle do R p,3-wyprost T i wznos Nl w przód,4-opust Nl do leżenia tyłem.(5-8-analodicznie, skręt T w lewo ze wznosem Np);13. PW- leżenie tyłem,1-siad skulony równoważny, rr trzymają za kolana,2-wyprost NN w przód i wznos RR w bok, siad równoważny,3-wytrzymanie siadu równoważnego,4-wyprost do leżenia tyłem;14, PW- postawa stojąc rr na biodra,1-podskokiem rozkrok,2-podkokiem zeskok do p.w.,3-podskok w przód,4-podskok w tył. Wylicza prowadzący.Ustawienie w rozsypce.Powinny zostać wykonane co najmniej 3 cykle w każdym ćwiczeniu..
CZĘŚĆ GŁÓWNA4.Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności Obwód stacyjny.Stacja 1: przeskoki zawrotne nad ławeczką gimnastyczną z oparciem rąk o przyrząd. Odbicie z jednej nogi zamachem drugiej przeskok nad przyrządem, nogi w szerokim rozkroku, lądowanie na nogę zamachową;Stacja 2: przeskoki zawrotne z różnych pozycji wyjściowych- w przysiadzie podpartym, skłonie podpartym;Stacja 3: przeskoki zawrotne z oparciem rąk o podłoże nad jedną, dwiema częściami skrzyni bądź partnerem znajdującym się w klęku podpartym lub siadzie skulonym;Stacja 4: przerzut bokiem z miejsca i z marszu. Omówienie ćwiczeń wykonywanych na kolejnych stacjach.Podział klasy na cztery zespoły ćwiczebne.Sygnał do zmiany stacji przez ćwiczących daje prowadzący.Przygotowanie przyrządów przez ćwiczących.Przypomnienie przez prowadzącego techniki wykonania przerzutu bokiem. Zwracamy uwagę na prawidłową sylwetkę podczas wykonywania ćwiczeń.
CZĘŚĆ KOŃCOWA5.Uspokojenie organizmu. 6. Czynności organizacyjno wychowawcze związane z zakończeniem lekcji. 1. Leżenie tyłem, RR wzdłuż T. Wdech- wznos RR przodem w górę, wydech- opust RR przodem w dół. 1. Omówienie błędów popełnionych podczas ćwiczeń,2. Zakończenie lekcji. Ustawienie w rozsypce.Uprzątnięcie przyrządów.Zbiórka przed prowadzącym.

Wyświetleń: 4534


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.