Katalog

TERESA ZIELONKA, 2011-04-03
Rybnik

Ekologia, Scenariusze

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji ekologicznej w nauczaniu zintegrowanym

- n +

Cele ogólne lekcji:
- główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego
- określenie stanu środowiska najbliższej okolicy
- sposoby przeciwdziałania postępującej degradacji
- kształtowanie postaw proekologicznych
Cele operacyjne:
- uczeń charakteryzuje stan środowiska najbliższej okolicy
- wymienia źródła zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
- podaje sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń
- podaje sposoby zachowań, poprzez które sam może wpłynąć na polepszenie stanu środowiska
- potrafi wyjaśnić pojęcie „Matka Ziemia”
- potrafi segregować śmieci
Metody: oglądowa – ekspozycja surowców wtórnych
słowna – pogadanka, rozmowa, wypowiedzi dzieci
czynna – zadania stawiane dzieciom do wykonania
Środki dydaktyczne: globus, kartoniki „Jak możemy pomóc Matce Ziemi”, odpady ekologiczne.
Przebieg zajęcia I:
1. Rozmowa na temat stanu środowiska najbliższej okolicy:
- woda: czystość wody, brzegów, zarybienie, źródła zanieczyszczeń
- gleba: sposoby użytkowania gleb, źródła zanieczyszczeń (odpady, nawozy sztuczne, hałdy kopalniane, wysypiska śmieci, szkody górnicze, zapadliska)
- powietrze – poziom zanieczyszczenia zimą i latem, kominy zanieczyszczające powietrze na Śląsku
- zwierzęta i rośliny – zagrożenia dla zwierząt i roślin, obszary leśne z walorami przyrodniczymi
2. Wyjaśnienie pojęcia „Matka Ziemia”.
3. Układanie mapy mentalnej:
JAK MOŻEMY POMÓC
„MATCE ZIEMI?”
q CHRONIĆ ROŚLINY I ZWIERZĘTA
q CHRONIĆ WODY
q CHRONIĆ POWIETRZE
q CHRONIĆ GLEBY:
§ Nie używać opakowań foliowych
§ Używać opakowań wielokrotnego użytku
§ Segregować śmieci
§ Nie zaśmiecać lasów i ulic
4. Wykorzystanie odpadów do wykonania różnych strojów ekologicznych w grupach np.: strój z papieru, peruka z rolek po papierze toaletowym, korale z makaronu, torby z szarego papieru itp.
5. Ekologiczny pokaz mody w klasie.

Przebieg zajęcia II:
1. Rozmowa na temat przyrody najbliższej okolicy i jej ochrony.
2. Układanie haseł proekologicznych:
- „ Żyjemy w zgodzie z przyrodą”.
- „ O przyrodę dbamy, zniszczyć jej nie damy”.
- „ Jeśli kochasz Matkę Ziemię to o czystość na niej dbaj,
segreguj śmieci codziennie a na ziemi będzie raj!”
- „ Segregujmy odpady, a świat będzie dla nas łaskawy.”
- „ Plastik do plastiku więcej miejsca w śmietniku.”
- „ Segregując śmieci tak jak ...a, każdy z Was o środowisko dba.”
- „ Gdy odpady segregujesz, to świata nie zaniedbujesz.”
- „ Segregować śmieci mamy, żeby świat był posprzątany.”
- „ O naszą planetę Ziemię dbajmy i nigdy jej nie zaśmiecajmy.”
3. Nauka piosenki „Ratujmy przyrodę”
Słowa : Edward Wieczorkiewicz
Muzyka Władysław Rynkiewicz
„Ratujmy przyrodę”
Bagna, skały czy góry
– wysypiska śmieci:
kto ma zmienić w rajski ogród
– chyba tylko dzieci.
Na poprzednie pokolenia
Nie ma już co liczyć:
Świat zniszczyli, zabrudzili
Nasi poprzednicy.

Refr.To dzieci, to dzieci
Na calutkim świecie!
Zmienią obyczaje
- na naszej planecie!
Nadzieją dla świata
Są ich serca młode!
Bijące na alarm!
Ratujmy przyrodę!

Czym zawinił las, czy rzeka
-zapytajmy ludzi,
że musieli lasy wyciąć
a resztę zabrudzić!
Kto zawinił?- każde dziecko
Zaraz nam odpowie,
Że największym wrogiem świata,
Był jak dotąd człowiek!

4. Układanie myśli dotyczących rozsądnych użytkowników i konsumentów Ziemi:
- zaopatrzyć się w torbę wielokrotnego użytku
- w sklepach wybierać towary z oszczędnymi opakowaniami
- zbierać makulaturę, opakowania szklane, puszki aluminiowe i oddawać do skupu
- oszczędzać energię
- oszczędzać wodę
- nie zabijać niepotrzebnie zwierząt
- nie niszczyć niepotrzebnie roślin.

Przebieg zajęcia III:
1. Rozmowa na temat segregacji śmieci.
2. Zgaduj – zgadula ekologiczna:
1. Co to jest ekologia:
v Nauka o ochronie środowiska
v Nauka o roślinach i zwierzętach
v Nauka o Ekoludkach
2. Jeśli obok śmietnika na korytarzu w szkole leży papier, to:
v Należy go podnieść i wrzucić do kosza
v Powiadomić nauczycielkę lub dyrektora
v Powiedzieć koleżance lub koledze, żeby go podniósł
3. Co wrzucamy do pojemnika na papier:
v Gazety, torebki papierowe, zeszyty, kartony
v Butelki, słoiki, potłuczone talerze
v Metalowe puszki, rurki, pręty, gwoździe
4. Które opakowania są najmniej szkodliwe dla środowiska:
v Metalowe
v Szklane
v Papierowe
5. Do pojemnika na plastik wrzucamy:
v Słoiki, szklanki, potłuczone filiżanki
v Butelki plastikowe (bez nakrętek), opakowania po jogurtach, serkach
v Puszki po napojach, warzywach, rurki metalowe
6. Kto przede wszystkim powinien dbać o naszą planetę Ziemię:
v Tylko Ci, co śmiecą
v Wszyscy ludzie
v Firma Recal
7. Dlaczego należy segregować śmieci:
v Bo to lepiej wygląda
v Wtedy trafiają do powtórnej przeróbki
v Wtedy trafiają na wysypisko śmieci
8. Odzysk zużytych materiałów i ich ponowne wykorzystanie to:
v Recykling
v Spalanie
v Kompostowanie
9. Do pojemnika na metal wrzucamy:
v Metalowe puszki po napojach, druty, pręty, zakrętki
v Słoiki bez nakrętek, butelki, szklanki
v Różne plastikowe elementy
10. Jak należy postępować w lesie:
v Głośno krzyczeć by spłoszyć zwierzęta
v Nie zaśmiecać i nie niszczyć zieleni
v Wywozić do lasu śmieci
3. Wykonanie różnych postaci ze starych gazet. np. damy, staruszki, Chińczyka, żebraczki, babki z wałkiem na ciasto, wróżki itp Potrzebny jest również cienki drucik i szpilki do przywiązanie lub przypięcia niektórych elementów postaci.
Podczas wykonywania postaci z gazet, dzieci słuchają piosenki Piotra Cybułki z Radlina (woj. śląskie) pt. „Jeden mamy świat”.
„Jeden mamy świat”
I. Każdy coś swojego ma
co kocha najbardziej
i o to coś każdego dnia
ciągle musi dbać.
Jest jedno coś, o które
musimy wszyscy dbać
by dzieci naszych dzieci
nie przeklinały nas.
Refr. Jeden mamy świat
nasza Matka Ziemia
woła nas, wzywa nas
-już czas!
Najwyższy to już czas
posprzątaj wokół siebie
przykład daj, zrób coś sam
Sam...
II. Nie ma czystych rzek
powietrza jak kryształ.
Za to opada kwaśny deszcz
chemiczna zasypka.
Miliony opakowań
rzucanych byle gdzie
jak ważna jest to sprawa
jeszcze nie każdy wie.
Refr. Jeden mamy świat...
4.Przygotowanie wystawy prac wykonanych przez dzieci.
Opracowała: Teresa Zielonka z Rybnika
Wyświetleń: 3789


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.