Katalog

Magdalena Gąsiorowska, 2019-06-18
Radziejów

Fizyka, Konspekty

Konspekt lekcji.Załamanie światła w pryzmacie. Widzenie barwne.

- n +

Konspekt lekcji z fizyki dla klasy III gimnazjum

Prowadzący: Magdalena Gąsiorowska
Przedmiot: Fizyka
Data: 14.03. 2019r.
Klasa: III a
Temat: Załamanie światła w pryzmacie. Widzenie barwne.
CELE LEKCJI:
Uczeń :
• Potrafi opisać zjawisko rozczepienia światła za pomocą pryzmatu;
• Opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera – jako światło jednobarwne;
• Potrafi opisać wynik i przebieg doświadczenia, wyjaśnić rolę użytych przyrządów i wykonywać schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny;
• Kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy o charakterze naukowym do formułowania wniosków opartych na obserwacjach, dotyczących zjawiska rozczepienia światła;
• zna i rozumie pojęcie barwy jako wrażenia wzrokowego;
• potrafi wymienić barwy podstawowe i barwy pochodne;
• wie, z jakich barw podstawowych składają się poszczególne barwy pochodne,

METODA: obserwacja, podająca, dyskusja
FORMA PRACY: zbiorowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: pryzmat, źródła światła, wskaźnik laserowy, film i animacja na płycie CD

LITERATURA:
• Podręcznik dla III klasy gimnazjum „Spotkania z fizyką „
• Zbiór zadań dla gimnazjum „Fizyka i astronomią”
• Poradnik dla nauczyciela klasa „Spotkania z fizyką „
PRZEBIEG LEKCJI

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
a) Czynności organizacyjno – porządkowe
b) Przypomnienie informacji na temat biegu promieni przy przejściu światła z ośrodka rzadszego do ośrodka gęstszego optycznie i odwrotnie Przypomnienie prawa załamania światła i wielkości charakteryzujące fale świetlne, szczególnie zakres ich długości ( najkrótsze fioletowe, najdłuższe – czerwone).

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA
Podanie i omówienie tematu lekcji
1. Bieg światła monochromatycznego w pryzmacie.
Doświadczenie 1. Bieg światła monochromatycznego w pryzmacie.
Wnioski: Światło białe, które pada na pryzmat, ulega zjawisku załamania i odbicia. Przechodząc przez pryzmat światło załamuje się dwukrotnie, zawsze w tę samą stronę.
2. Rozczepienie ( dyspersja) światła białego w pryzmacie.
• Pokaz doświadczenia – rozszczepienie światła białego w pryzmacie.
• Omówienie widma światła białego.
• Wyjaśnienie powstawania tęczy. Prezentacja filmu.

Doświadczenie 2: Bieg światła białego w pryzmacie.
Wnioski :
- światło białe składa się z wielu barw, przypisanym falom o różnych długo-ściach;
- przy przejściu światła białego przez pryzmat zachodzi zjawisko rozczepienia światła białego na poszczególne barwy ponieważ każdej barwie odpowiada inna długość fali i inna prędkość rozchodzenia się w danym ośrodku. Zatem każdej barwy załamuje się na granicy dwóch ośrodków pod innym kątem.

3. Widzenie barwne
• Omówienie widzenia przedmiotów w różnych kolorach.
• Omówienie barw podstawowych i dopełniających.
• Wykorzystanie symulacji pozwalającej na mieszanie barw światła, a także stosowanie filtrów dla światła białego, na stronie: http://phet.colorado.edu/en/simulation/color-vision.
Doświadczenie 3. Mieszanie barw podstawowych.
Wnioski: - barwy podstawowe to: czerwony, zielony i niebieski. Sumując trzy barwy podstawowe otrzymujemy barwę białą.
- zmieszanie dwóch barw dopełniających również otrzymujemy barwę białą ( czerwona i cyjan, magenta i zielona oraz niebieska i żółta)
- gdy światło pada na dowolny przedmiot, część światła ulega odbiciu, część może przez to ciało przejść, a reszta może zostać pochłonięta.
III CZĘŚĆ KOŃCOWA
a) Podsumowanie zajęć .
- co się dzieje z wiązką światła jednobarwnego padającą na pryzmat,
- na czym polega zjawisko rozczepienia światła za pomocą pryzmatu
- jakie znacie kolory podstawowe,
- dlaczego ściana jest zielona,
b) Zadanie domowe. Wyszukanie informacji na temat zastosowania pryzmatów i laserów.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.