AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Dudka, 2022-09-16
ŁUKOWICA

Ogólne, Artykuły

Outdoor education - nauczanie na zewnątrz

- n +

„Poza murami szkoły – pedagogika przygody”

OUTDOOR LEARNING – NAUCZANIE NA ZEWNĄTRZ

„Powiedz a zapomnę; pokaż a zapamiętam; pozwól przeżyć a zrozumiem” (Konfucjusz)

Outdoor education to koncepcja pracy nastawiona na proces uczenia się poprzez samodzielne doświadczenie oraz eksperymentowanie. Działania uczniów i nauczycieli koncentrują się na poznawaniu, zdobywaniu wiedzy i umiejętności podczas zajęć w plenerze.

Outdoor education określana jest w Polsce również jako pedagogika przygody.

Zajęcia outdoorowe mają duży wpływ na kształtowanie człowieka i jego umiejętności społecznych. Mogą to być zajęcia indywidualne i grupowe, podczas których uczniowie spędzają aktywnie czas na zewnątrz, w naturalnym otoczeniu środowiska. Kształtowane są między innymi takie umiejętności jak: praca w grupie, komunikacja, samodzielność, odpowiedzialność za siebie i innych, kreatywne myślenie, odwaga, zaradność, umiejętność reagowania w trudnych sytuacjach, wiara w swoje możliwości, wzrost samooceny.

Twórcy edukacji outdoorowej precyzują najważniejsze założenie w kilku ważnych zasadach:
• uczymy się, a nie jesteśmy nauczani – aktywność uczniów przeważa nad podającym tokiem nauczania (zasada learning by doing),
• nauczyciel z dostarczyciela wiedzy staje się inspiratorem, mentorem, przewodnikiem w procesie zdobywania informacji i umiejętności,
• uczymy się od siebie nawzajem – skuteczniej, przyjemniej i bezpieczniej uczymy się w grupie, bowiem pojedyncza osoba nigdy nie wie i nie dysponuje tym, co zespół ludzi,
• uczestnicy procesu uczenia się mają wybór, w jaki sposób chcą zrealizować założony cel, czyli osiągnąć określoną wiedzę i umiejętności (zasada challenge by choice),
• uczymy się, w jaki sposób treści zrealizowane w zaplanowanych, wykreowanych sytuacjach mogą być wykorzystane w realnym życiu (zasada transferu wiedzy i umiejętności),
• ważne są emocje – oprócz tego, czego i jak się nauczyliśmy, rozmawiamy o tym, co czujemy,
• celem podejmowanych działań jest nie tylko przyswojenie określonej wiedzy i ćwiczenie konkretnych umiejętności, ale również rozwijanie tzw. kompetencji miękkich – umiejętności współpracy, negocjowania, zarządzania zasobami grupy. To właśnie te sprawności, obok kwalifikacji niezbędnych do zajmowania konkretnych stanowisk, są najbardziej pożądane na rynku pracy,
• unikamy ocen wyrażonych wprost za pomocą pojedynczych not na rzecz bardziej wyczerpującej informacji zwrotnej, zaś błędy (realnie, a nie deklaratywnie) uznajemy za naturalny element uczenia się.

Edukacja outdoorowa w Polsce
W przestrzeni polskiej edukacji trudno dostosować całość procesu kształcenia do warunków edukacji outdoorowej. Propagatorzy pedagogiki przygody podsuwają jednak szereg pomysłów, z których można skorzystać w celu wykorzystania elementów tej metodyki w codziennej praktyce:
• warsztaty i lekcje muzealne, wizyty w parkach naukowych,
• zwiedzanie najbliższej okolicy, połączone np. ze zrealizowaniem reportażu na określony temat,
• zajęcia plenerowe, np. w skansenie lub gospodarstwie agroturystycznym,
• gry terenowe i miejskie,
• gry zespołowe na świeżym powietrzu, zawody i wyścigi,
• obserwacje, tworzenie dzienników wydarzeń, albumów,
• wyprawy i eskapady do miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, np. do lasu, nad rzekę, wycieczki górskie, wyprawy z elementami survivalu.

Należy nadmienić, że nie każde działanie zrealizowane poza szkolną salą mieści się w nurcie pedagogiki przygody. Oprócz tego, że wyjdziemy z uczniami na zewnątrz, powinniśmy jasno sprecyzować cel, który chcemy z nimi w ten sposób osiągnąć, określić wiadomości i umiejętności nabyte w wyniku zaproponowanej aktywności. Działanie w duchu edukacji outdoorowej zakłada również, że uczniowie zaprojektują drogę do osiągnięcia celu i będą na niej współpracować, dzielić się swoimi przeżyciami, popełniać błędy i wyciągać z nich wnioski oraz otrzymają informację zwrotną na temat zrealizowanych działań.
Edukacja outdoor sprzyja aktywności w naturalnym środowisku, daje możliwość zabawy, a jednocześnie nabywania ważnych kompetencji dzięki doświadczeniom. Przebywanie na świeżym powietrzu jest niezwykle istotne z punktu widzenia stanu zdrowia, jak również wpływa na rozwój sprawności fizycznej i kreatywności dzieci. W takich warunkach dziecko uczy się niemal w naturalny sposób, nie potrzebując podręczników i tablicy, dlatego warto w działalność dydaktyczną wpisać koncepcję outdoorową, która umożliwia dziecku edukację poprzez samodzielne doświadczenie i eksperyment; zdobywanie wiedzy odbywa się w plenerze. Nauczyciel staje się mentorem, przewodnikiem i towarzyszem.

OUTDOOR CLASSROOM DAY – DZIEŃ ZAJĘĆ NA ZEWNĄTRZ lub DZIEŃ PUSTEJ KLASY 😊
Pięć sposobów na świętowanie Outdoor Classroom Day
1. Zorganizuj co najmniej jedną lekcję na świeżym powietrzu w ciągu dnia. Jeśli jesteś profesjonalistą w nauce na świeżym powietrzu, wykorzystaj ten dzień na świętowanie tego, co już robisz. Jeśli dopiero zaczynasz spędzać czas na świeżym powietrzu, skorzystaj z naszych pomysłów na lekcje, aby rozpocząć.
2. Baw się zabawą. Zabawa na świeżym powietrzu ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci. Wypróbuj niektóre z najważniejszych wskazówek podczas dnia zajęć w plenerze i przekonaj się, jaki wpływ na wszystkich może mieć lepsze spędzanie czasu na zabawie.
3. Możesz też zorganizować dzieciom zadanie na świeżym powietrzu do wykonania w domu.
4. Wykorzystaj podróż do i ze szkoły, aby odkrywać przyrodę. Od zbierania naturalnych przedmiotów po grę w bingo na świeżym powietrzu.
5. Zaangażuj przyjaciela, aby pomóc rozwinąć ruch i sprawić, by więcej dzieci odczuło korzyści płynące ze spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Trzy najważniejsze wskazówki dotyczące planowania lekcji w plenerze
1.Przygotuj się na deszczową pogodę

To może wydawać się oczywiste, ale szczególnie ważne jest, aby przygotować się na deszczową pogodę, gdy nie masz dachu nad głową, dywanika pod stopami i ścian otaczających cię. Upewnij się, że dzieci mają odpowiednią odzież. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli łagodna chmura deszczowa unosi się nad Twoją aktywnością, wodoodporne kurtki i kalosze wystarczą, aby nie pozwolić, by deszcz zakłócił Twoją aktywność na świeżym powietrzu.
2. Bądź elastyczny
Planujesz działanie, które Twoim zdaniem będzie epickie. Spędzasz czas na planowaniu, zbieraniu wszystkich zasobów, a nawet organizujesz nowe materiały. Jednak czasami okoliczności skłaniają się ku skróceniu twojej aktywności. Zwykle powoduje to niezaplanowane wydarzenie, które prowadzi do wspaniałego doświadczenia edukacyjnego. Czasami musisz wiedzieć, kiedy być elastycznym i zmienić koncentrację. Tak długo, jak dzieci się uczą i trwa lekcja, jesteś zwycięzcą. Czasami patrzy się na to, w co angażuje się pojedyncze dziecko, a nie na grupę, na której się skupiasz. Innym razem musisz wiedzieć, kiedy skierować uwagę dzieci na to, co pierwotnie zaplanowałeś.
3. Pozwól na zabawę
Ktoś kiedyś powiedział: „Pomyśl o ulubionym wspomnieniu z dzieciństwa i są szanse na to, że byłeś wtedy na zewnątrz i prawdopodobnie biegałeś”. Jest coś w byciu na zewnątrz, w dużej otwartej przestrzeni jako dziecko, co powoduje, że po prostu biegasz, zwykle z wielkim uśmiechem na twarzy lub chichocząc. Dzieci naturalnie lubią przebywać na zewnątrz. Gdy pada deszcz? Chcą skakać w kałużach. Gdy pada śnieg? Chcą walczyć na śnieżki, zjeżdżać na sankach i ulepić bałwana. Gdy jest wietrznie? Dlaczego nie latać latawcem.
Przebywanie na świeżym powietrzu w naturalny sposób sprzyja zabawie. Daj dziecku kij, a stanie się wielowymiarową zabawką, od instrumentów muzycznych, przez zabawkowe miecze, po nowego wymyślonego przyjaciela. Chociaż możesz planować lekcję na świeżym powietrzu, która ma jasne cele, daj trochę wolnego czasu, aby dzieci mogły odkrywać i angażować się w świat przyrody. Możesz być zaskoczony tym, co znajdziesz.

Przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem metody outdoorowej:
CO ŻYJE POD STOPAMI
Cele:
• dostrzeganie różnorodności elementów przyrody,
• odbieranie przyrody różnymi zmysłami,
• wskazywanie różnic w wyglądzie wybranych organizmów,
• kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Przebieg:
1. Nauczyciel wychodzi z uczniami do ogrodu, gdzie wcześniej przygotował wyciętą z ziemi darń.
2. Na miejscu uczniowie podchodzą do wyznaczonego miejsca, a nauczyciel odwraca darń, umieszczając ją na arkuszu szarego papieru lub jednolitego materiału.
3. Nauczyciel zachęca uczniów, aby za pomocą patyków delikatnie rozdzieliły ziemię i obserwowały organizmy, które się w niej znajdują.
4. Uczniowie określają kolor organizmów, kształt oraz szybkość ich poruszania.
5. Nauczyciel ukierunkowuje obserwację, pytając, dlaczego zwierzęta próbują uciekać i chować się pod ziemią.
6. Uczniowie ostrożnie zbierają do pojemnika 2–3 dżdżownice (do wykorzystania w kolejnym ćwiczeniu „Jak mieszkają dżdżownice?”).

ŻYCIE POD KAMIENIEM
Cele:
• dostrzeganie różnorodności elementów przyrody,
• odbieranie przyrody różnymi zmysłami,
• wskazywanie różnic w wyglądzie wybranych organizmów,
• kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Przebieg:
1. Nauczyciel wychodzi z uczniami do ogrodu, gdzie wcześniej zlokalizował (lub umieścił co najmniej na miesiąc przed zajęciami) odpowiednio duży kamień leżący na ziemi.
2. Na miejscu uczniowie podchodzą do kamienia, a nauczyciel odwraca go, dbając o bezpieczeństwo uczniów (uważa, żeby nie przygnieść uczniom stóp!).
3. Nauczyciel zachęca uczniów, aby obserwowały organizmy, które znajdują się pod kamieniem.
4. Dzieci określają kolor organizmów, kształt oraz ich szybkość poruszania. Jeżeli to możliwe, uczniowie mogą spróbować określić ilość zaobserwowanych organizmów (używając określeń: dużo, mało, średnio itp.) lub policzyć je.
5. Nauczyciel ukierunkowuje obserwację, pytając, dlaczego zwierzęta próbują uciekać i chować się z powrotem pod kamień.

MEMORY DOTYKOWE
Cele:
• uświadomienie sobie wrażliwości swojego ciała,
• nabranie zaufania do innych członków grupy,
• uświadomienie sobie granic przestrzeni osobistej.
Przebieg:
Dzielimy klasę na 5 osobowe grupy, jedna osoba z grupy kładzie się na kocu i zamyka oczy. Pozostałe kładą dłoń na nieintymnych częściach ciała osoby leżącej, która określa, ile dłoni czuje na swoim ciele i w jakim miejscu się znajdują. Kolejno odsuwamy po jednej dłoni i osoba leżąca w dalszym ciągu określa położenie i liczbę. Aby zapobiec dotykania części intymnych możemy przygotować karteczki do losowania z częściami ciała.

Metoda outdoorowa na zajęciach języka angielskiego:
1) Doskonalenie umiejętności posługiwania się czasem Present Continuous
To chyba najprostsza forma aktywności – wyjście poza teren szkoły jest doskonałym sposobem na to, aby uczniowie mieli szansę zaobserwować otaczające ich środowisko, przyrodę, przestrzeń i mogli, wykorzystując czas Present Continuous, odpowiedzieć na pytanie: What is happening now? Warto połączyć uczniów w grupy i w zależności od tego, w którym miejscu się właśnie znajdują, przydzielić im zadania polegające udzieleniu odpowiedzi na to pytanie.
2) Nazywanie zjawisk atmosferycznych i opisywanie pogody
Wyjście na zewnątrz daje uczniom szansę na opisanie zjawisk atmosferycznych i pogody w naturalnym środowisku, nie potrzebujemy wykorzystywać flash cards: sun, cloud, wind, warm, cool, cold, freezing. Oczywiście faktem jest, że jeśli zajęcia będą przeprowadzane wiosną, to nie usłyszymy od naszych uczniów „It’s snowing” albo „It’s freezing / It’s minus 15 ̊C”, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby podobne wyjścia organizować regularnie, szukając w programie nauczania jak najwięcej możliwości realizowania treści z podstawy nauczania nie tylko w sali lekcyjnej.
Ponieważ eduakcja oudoorowa to przede wszystkim kompetencje miękkie naszych uczniów, warto po opisaniu przez nich zjawisk atmosferycznych zaprosić do współpracy, np. zimą do budowania klasowego igloo lub chociażby ulepienia bałwana, natomiast jesienią i wiosną można zaproponować uczniom pracującym w grupach zbudowanie przyrządu do badania pogody – wystarczy patyk, jakieś naczynie (może być butelka), sznurek, kawałek materiału. Odpowiednie umocowanie materiału na patyku pomoże zaobserwować kierunek wiatru, a przymocowana do patyka plastikowa butelka przecięta w połowie, dodatkowo z narysowaną podziałką pozwoli na zaobserwowanie ilości deszczu w danym okresie. Pozostaje tylko wkopanie patyka w odpowiednim miejscu, które umożliwia regularne obserwacje i gotowe!
Korzyści z takiej lekcji języka angielskiego są oczywiste – uczniowie w naturalnym środowisku utrwalili słownictwo. Przy okazji budowania igloo, lepienia bałwana bądź budowania i wkopywania w ziemię przyrządu do badania pogody uczyli się współpracy, negocjowania, komunikacji.
Można w trakcie zajęć skorzystać z bezpłatnej aplikacji Venusky3, która pozwala na omówienie temperatury odczuwalnej, opadów, zachmurzenia, prędkości wiatru, ciśnienia, wilgotności powietrza, itp. Takie porównanie obserwacji pogody dokonanej przez uczniów z wynikami zdobytymi dzięki aplikacji może okazać się niezwykle ciekawe.

3) Gra Kaboom z wykorzystaniem drewnianych patyczków laryngologicznych:
Na patyczkach należy wypisać słowa z danego zakresu słownictwa tematycznego. Na co czwartym patyczku należy umieścić napis „Kaboom”, na co szóstym – napis „HELP”. Uczniowie losują patyczek i tłumaczą wylosowane słówko na język polski. Jeśli odpowiedź jest poprawna uczeń zdobywa punkt i zachowuje patyczek. Jeśli jednak na wylosowanym patyczku znajduje się napis „Kaboom” uczeń traci wszystkie wcześniej zdobyte punkty i patyczki. W przypadku wylosowanie patyczka z napisem „HELP” uczeń może go wykorzystać, by nie tracić patyczków losując „Kaboom”. Gra dostarcza wielu emocji, gdyż liczy się nie tylko wiedza, ale i szczęście co pozwala wykazać się również słabszym uczniom. Zamiast tłumaczenia słów można kazać uczniom ułożyć zdanie z wylosowanym słowem, tak aby oddawało ono jego znaczenie.

4) „CREATE A STORY”
Uczniowie losują kilka patyczków z wyrazami – muszą ich użyć układając spójną historyjkę. Do tej aktywności świetnie sprawdzają się też kostki z obrazkami – Storyteller Dice.

5) TABOO
Na patyczkach zapisujemy słownictwo, które chcemy powtórzyć. Uczniowie losują patyczek i odczytują zapisane na nim słowo. Następnie starają się je jak najdokładniej opisać, tak aby pozostali koledzy byli w stanie odgadnąć jego znaczenie. Można w tą grę grać drużynowo, całą klasą lub w małych grupkach.

6) PATYCZKI Z PYTANIAMI – ĆWICZENIE MÓWIENIA
Należy przygotować patyczki z pytaniami, które można wykorzystać do ćwiczenia krótkich wypowiedzi ustnych. Uczniowie pracują w kilkuosobowych grupach, losują pytanie i na nie odpowiadają. Pozostałe osoby z grupy wysłuchują wypowiedzi ucznia i oceniają jej zgodność z pytaniem i przydzielają uczniowi odpowiednią liczbę punktów.

NAUKA FIZYKI POPRZEZ ZABAWĘ
Wyprawa na plac zabaw daje możliwość przeprowadzenia ciekawych doświadczeń z fizyki w bezpiecznej przestrzeni, a jednocześnie stanowi okazję do świetnej zabawy.
• Huśtawka może pomóc wyjaśnić uczniom i uczennicom, czym są energia kinetyczna i potencjalna, co to jest ruch drgający, określić amplitudę i okres drgań. Samodzielnie wykonane zdjęcia lub film będą stanowić prezentację przemian energii. Wystarczy uchwycić w nagraniu moment, w którym energia kinetyczna wynosi 0, i omówić go. Wykorzystując zjawisko rezonansu, można bardzo wysoko rozbujać huśtawkę – wystarczy dopasować ruchy ciała do okresu drgań własnych huśtawki.
• Jeśli wrzucimy kamień do zbiornika z wodą, będzie doskonale widać rozchodzenie się fal kolistych. Bawiąc się w puszczanie kaczek, dodatkowo zaobserwujemy ich nakładanie się.
• Huśtawka wagowa, tzw. „konik”, świetnie nadaje się do wyjaśnienia zasady działania dźwigni i maszyn prostych.
• Przy użyciu bezpłatnych aplikacji na telefon lub tablet z systemem Android możemy mierzyć natężenie hałasu w różnych miejscach, tworzyć wykresy i interpretować je.
• Wysokość budynku czy huśtawki można obliczać „na piechotę” z wykorzystaniem wzorów lub za pomocą aplikacji dalmierza.

MATEMATYKA W PLENERZE
Lekcje matematyki również mogą odbywać się poza murami szkoły.
• Uczniowie mogą wykonać doświadczenie dotyczące pojemności 1 dm3. Najpierw uczniowie budują z kartek świątecznych (mają one specjalną powłokę uniemożliwiającą wyciek wody) modele sześcianu o krawędzi 1 dm^3. Do łączenia poszczególnych ścian używają zwykłej biurowej taśmy klejącej. Dobrze, że doświadczenie jest wykonane poza salą lekcyjną, gdyż z niektórych modeli może wyciekać woda. Wszyscy przekonują się, że w 1 dm3 zmieści się 1 litr wody. Wodą, która była wykorzystana do doświadczenia można podlać rośliny na boisku szkolnym.
• Uczniowie mogą np. pomierzyć wyznaczone tereny wokół szkoły i obliczyć ich pola powierzchni.
• Podczas zajęć w terenie uczniowie mogą poszukać różnych brył i zapisać ich nazwę oraz przedmiot, które je przypomina.
• Następnie dzieci mogą pograć w klasy, utrwalając przy tym pojęcie siatki sześcianu.
• Uczniowie mogą uczestniczyć w biegu terenowym, który może być zorganizowany wokół budynku szkoły. Zadaniem uczniów może być m. in. narysowanie osi symetrii liścia, wyszukanie jak najwięcej przedmiotów mających oś symetrii, wymienienie przedmiotów lub sytuacji, które przypominają poznane figury, bryły lub pojęcia matematyczne. Zadania do biegu terenowego uczniowie sami mogą przygotowywać (drużyna – drużynie)

Lekcje języka polskiego poza murami szkoły
1. Czytanie np.:
- „Poranek z poezją” na łące, w lesie, nad rzeką – czytanie lub recytacja wierszy np. M. Konopnickiej, J. Kochanowskiego, A. Asnyka, B. Leśmiana ….
- afisze, plakaty, reklamy, instrukcje - czytanie w czasie wycieczek ….
- zwiedzanie zabytków ze smartfonem – czytanie rysów historycznych z Internetu, …
- zwiedzanie muzeów: czytanie tabliczek informujących o autorze, tytule, materiałów interaktywnych w muzeach …
2. Pisanie np.:
- opis krajobrazu, opis zwierzęcia, pomnika ….
- układanie rymowanek, wierszy – inspiracja pięknem przyrody …
- redagowanie baśni, bajki, opowiadania, którego bohaterami są zaobserwowane w lesie, na łące …. zwierzęta, owady, skrzaty, krasnoludki …. itp.
- sprawozdanie z wycieczki, zawodów sportowych, meczu …
- zbieranie materiałów np. do gazetki szkolnej: notatki, wywiady, opisy zdarzeń, reportaże …

Zajęcia plastyki w plenerze
1. Rysowanie, np.:
- rysunek botaniczny (zioła, kwiaty, owady …)
- drzewo bez liści, drzewo iglaste, las ……
- architektura (elementy gotyckie, portyk kolumnowy, rodzaje perspektywy)
- rysunek kolorową kredą na asfalcie, kostce brukowej …
2. Malowanie w plenerze np.:
- pejzaż jesienny, górski (perspektywa powietrzna) zakole rzeki, las, łąka ….
- pejzaż miejski (ulice, kamienice, bloki, panorama...)
3. Rzeźbienie np.:
- w śniegu (bałwan, zwierzęta, igloo...)
- w piasku (zamki, mury obronne, baszty…, płaskorzeźby…)
- w glinie (kubki, talerze ...)
- konstrukcje z patyków (mobile...)
4. Grafika np.: frotaż – przecierka (jesienne liście, trawy…)
5. Wycieczki krajoznawcze np.:
- zabytki architektury – poznawanie stylów ….
- krajobraz górski, nizinny, nadmorski ….
- zwiedzanie muzeów …
6. Organizowanie akcji plastycznych, happeningów, performance, land art (np. z kamyków nad rzeką, ogrody.)
7. Fotografowanie, nagrywanie filmów ….

Aktywności outdoorowe dla oddziału przedszkolnego

Moje drzewo
Cele dydaktyczne:
- dostrzeganie elementów przyrody,
- odbieranie przyrody różnymi zmysłami,
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
- kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Przebieg zajęć:
Wychodzimy z dziećmi do pobliskiego lasu lub parku.
Na miejscu każde dziecko wybiera sobie jedno drzewo.
Nauczyciel zachęca dzieci, by dotykały dłońmi kory i w ten sposób sprawdziły jej chropowatość. Następnie zachęca dzieci, by przybliżyły do kory nos w celu powąchania jej. Nauczyciel prosi dzieci, by określiły zapach (np. przez porównanie: pachnie jak…).
Dzieci obserwują mieszkańców kory, np. owady, pająki. Nauczyciel pyta, co zaobserwowali. Następnie dzieci zmieniają drzewa i powtarzają te same czynności.

Dmuchawce, latawce, wiatr
Cele dydaktyczne:
- dostrzeganie różnorodności elementów przyrody,
- odbieranie przyrody różnymi zmysłami,
- ćwiczenie logopedyczne.
Przebieg zajęć:
Dzieci ostrożnie zrywają dmuchawce (owocostany mniszka lekarskiego). Uważnie obserwują wygląd owocostanu. Delikatnie dotykają puchu, odrywają pojedynczy owoc, opisują jego budowę. Następnie silnie dmuchają na owocostan i przyglądają się, jak wysoko i daleko lecą owoce.
Dzieci próbują wyjaśnić, jakie cechy owocu pozwalają mu tak daleko lecieć (waga, obecność puchu – aparatu lotnego, budowa aparatu lotnego przypominająca spadochron).

Ślimak, ślimak pokaż rogi …
Wycieczka do ogrodu to doskonały moment na to, aby dzieci poobserwowały z bliska ślimaki (starszakom można rozdać lupy, aby dokładnie przyjrzały się ślimakowi). Jeżeli znajdą pustą muszlę ślimaka zabierają ją do przedszkola („Kącik przyrody”).

Pracowity jak mrówka
W parku lub ogrodzie dzieci śledzą mrówki – odszukują ich szlaki, tropią, dokąd idą, co przenoszą i gdzie mieszkają. Oceniają szybkość przemieszczania się tych owadów.


Szereg pomysłów na zajęcia outdoorowe, w ramach różnych zajęć edukacyjnych, można też znaleźć np. w artykule pt. „Jak spędzić z uczniami Dzień Pustej Klasy?” (link poniżej). Myślę, że każdy może dopasować tam coś do swoich zajęć, by przeprowadzić je w plenerze przynajmniej raz albo dwa razy w roku.

https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/jak-spedzic-z-uczniami-dzien-pustej-klasy


Artykuł został przygotowany przez uczestników projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Poza murami szkoły – pedagogika przygody” w programie Erasmus+.
Dofinansowanie projektu z UE: 73,246,20 PLN
Czas trwania projektu: 08.2019 do 19.08.2022
Uczestnicy projektu: Kazimierz Pietrucha, Robert Krasowski, Józefa Tomaszek, Monika Leśniak, Anna Nowak, Katarzyna Dudka, Lucyna Gurgul


Źródło:
https://szkola-podstawowa.edu.pl/co-to-jest-edukacja-outdoorowa/
https://www.zycieszkoly.com.pl/artykul/pedagogika-przygody-jak-organizowac-nauke-w-terenie
https://outdoorclassroomday.com
https://www.czasopismobiologia.pl
https://horyzontyanglistyki.pl

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.