Katalog

Mariola Kornaś
Sztuka, Scenariusze

Polskie stroje i tańce ludowe - zapoznanie z twórczością ludową różnych regionów Polski. Scenariusz lekcji sztuki (muzyki) dla klasy I gimnazjum.

- n +

Scenariusz lekcji sztuki (muzyki) dla klasy pierwszej Gimnazjum

Temat lekcji: Polskie stroje i tańce ludowe - zapoznanie z twórczością ludową różnych regionów Polski.

Czas zajęć: 2 godziny lekcyjne.

Cele lekcji:
- omówienie znaczenia pojęcia twórczość ludowa,
- przedstawienie polskich kompozytorów, których utwory oparte są na charakterystycznych rytmach,
- poznanie cech polskich tańców narodowych i ich charakterystykę,
- przypomnienie postaci Oskara Kolberga badacza polskiego folkloru,
- zapoznanie z polskimi strojami ludowymi,
- zwrócenie uwagi na ogromną wartość kulturową i historyczną twórczości ludowej,
- wykonanie techniką collage stroju ludowego naszego regionu "krakowiacy".

Pomoce dydaktyczne:
- odtwarzacz CD,
- nagrania polskich kompozytorów: Chopin, Szymanowski, Lutosławski jako przykłady stylizacji muzyki ludowej,
- nagrania: mazurek, oberek, krakowiak, kujawiak, polonez,
- reprodukcje strojów ludowych,
- mapa regionów Polski ( Mazowsze, Kujawy, Krakowiacy, Kurpiowie, Podhale) itp.,
- reprodukcje obrazów przedstawiające tańce ludowe, zdjęcia par tanecznych w strojach ludowych,
- podręcznik, papier rysunkowy, materiały do techniki collage, klej, nożyczki.

Nabyte umiejętności:
- uczeń potrafi określić pojęcie twórczości ludowej,
- uczeń rozpoznaje twórczość ludową poprzez muzykę, taniec i twórczość plastyczną,
- uczeń zna utwory polskich kompozytorów, których dzieła -kompozycje to stylizacja muzyki ludowej,
- uczeń potrafi rozpoznać i wymienić cechy charakterystyczne słuchanego tańca np. tempo (szybkie, wolne), nastrój (wesoły smutny), metrum (na trzy, na dwa),
- uczeń potrafi wykonać techniką collage strój ludowy swojego regionu (części stroju, barwy stroju, elementy dekoracyjne),
- uczeń rozpoznaje stroje ludowe poszczególnych regionów.

Przebieg lekcji:
- przedstawienie mapy regionów Polski,
- omówienie pojęcia twórczość ludowa,
- wysłuchanie utworów polskich kompozytorów,
- przypomnienie postaci Oskara Kolberga, zbieracza i badacza polskiego folkloru,
- wysłuchanie nagrań z przykładami polskich tańców narodowych,
- charakterystyka poszczególnych tańców,
- prezentacja reprodukcji ze strojami ludowymi i tańcami,
- zapoznanie z cechami charakterystycznymi strojów ludowych w poszczególnych regionach,
- dokładne, szczegółowe omówienie stroju krakowskiego,
- wykonanie projektu do collage,
- przygotowanie materiałów do wyklejania,
- zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne stroju krakowskiego,
- podsumowanie zebranych wiadomości,
- zwrócenie uwagi na ogromna wartość kulturową i historyczną twórczości ludowej, odśpiewanie piosenki "Płynie Wisła płynie".

Opracowanie: mgr Mariola Kornaś
nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radziszowie.

Wyświetleń: 8405


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.