Katalog

Diana Brusiłowicz
Technologia, Artykuły

Komputer a działalność plastyczna dzieci

- n +

Komputer, a działalność plastyczna dzieci.

W ciągu ostatnich kilku lat wykorzystanie komputerów w procesie kształcenia spowodowało duże zmiany, z których wiele związanych jest z manipulacją, wyobrażeniami graficznymi. Oczywiste jest, że należy rozwijać kształcenie poglądowe i choć wiele jest jeszcze do zrobienia, dużo osiągnięto w tej dziedzinie.

W wyniku szybkich zmian narodził się problem wartości dostępnych programów komputerowych pod względem ich przydatności do realizacji celów kształcenia oraz sposobów i środków podporządkowania nowej technologii odpowiednim strategiem nauczania i uczenia się.

Większość nauczycieli szkół podstawowych ma mało czasu, na szukanie i wartościowanie programów komputerowych, oraz ocenianie ich przydatności przy realizacji programu nauczania w poszczególnych klasach. Mając przed sobą olbrzymią i stale rosnącą ilość programów, wielu nauczycieli nie potrafi wybrać najlepszego sposobu wykorzystania nowej technologii przy realizacji programu nauczania. Wykorzystanie komputerów w plastyce może wzbogacić sposoby oraz różnorodność kształcenia.

Większość programów można wykorzystać po krótkim okresie czasu koniecznym na zapoznanie się z nimi. Preferencje będą miały programy, których elastyczność i wszechstronność wniesie wiele do procesu uczenia się. Przykładem mogą być grafiki komputerowe, które wykorzystują w swej pracy profesjonalni artyści i projektanci. Prace te widzimy codziennie na ekranach naszych telewizorów. Jednak te medium nie zastępuje istniejących materiałów plastycznych.

W procesie kształcenia plastycznego zawsze istotne było znalezienie i umiejętne stosowanie środków pobudzających różnorodność wizualnych i indywidualnych wrażeń, aby motywować i wspierać uczniów w ich pracy. Zadaniem nauczyciela jest znalezienie odpowiednich źródeł. To samo odnosi się do nowej technologii. Aby komputery były wykorzystane efektywnie w procesie uczenia się sztuki i rysunku, ich wykorzystanie musi mieć określone miejsce w procesie twórczym, a nie być tylko interesującą rozrywką lub najkrótszą drogą do skończonego produktu.

Uczniowie uczą się szybciej operowania programem komputerowym o sztuce i rysunku, jeśli badają jego cechy i elementy w małych grupach, a nie indywidualnie. Pod tym względem obserwacje i dyskusje członków grupy są ważnym czynnikiem w kształtowaniu poczucia pewności siebie przez jednostkę. Uczniowie szybciej przyswajają sobie wiedzę o podstawowych aspektach technicznych związanych z wykorzystaniem programów komputerowych dotyczących sztuki i projektowania rysunków, jeśli przy pierwszym zetknięciu dyskusja i obserwacja odegrają ważną rolę w tym doświadczeniu.

Opracowanie:
mgr Diana Brusiłowicz

Wyświetleń: 836


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.