Katalog

Sławomira Pawlak, Anetta Majewska
Język niemiecki, Scenariusze

Cykl lekcji języka niemieckiego w pracowni komputerowej "Miasta partnerskie"

- n +

Deutsche Partnerstädte von Kościan

KONSPEKT CYKLU LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Klasa: III gimnazjum

Cele:
- uczniowie potrafią celowo i wybiórczo wyszukiwać w Internecie informacje na niemieckich stronach na zadany temat
- doskonalą umiejętność selektywnego czytania
- poszerzają wiadomości nt. partnerskich miast Kościana w Niemczech
- poszerzają słownictwo związane z opisem miasta
- doskonalą umiejętność formułowania zdań porównawczych
- uczniowie doskonalą umiejętność pracy w grupie i podejmują decyzje przy realizacji projektu
- uczniowie doskonalą umiejętność obsługi komputera: sprawne tworzenie i formatowanie tekstu, przenoszenie ich między aplikacjami
- sprawnie korzystają z podstawowych narzędzi programu PowerPoint i FrontPage
- wykorzystują wyszukane w Internecie informacje do stworzenia własnej prezentacji lub strony internetowej
- zapisują potrzebne informacje w pliku na dyskietkę
- poznają możliwości programu Samochodowy Atlas Europy
- potrafią prezentować swoją pracę

Formy pracy: indywidualna, plenum

Pomoce:
- mapa Niemiec
- komputer i stałe łącze z Internetem
- karta pracy w formie dokumentu PDF z hiperłączami do wybranych stron WWW
- program komputerowy Samochodowy Atlas Europy

Tok lekcji:
1 jednostka lekcyjna
1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel zadaje pytania dotyczące Kościana
- Wo wohnst du?
- Wie ist Kościan? (klein, groß, interessant)
- Ist Kościan eine alte Stadt?
- Wie heißt der Bürgermeister von Kościan?
2. Podanie celu lekcji:
Kościan hat viele Partnerstädte z.B. Krimpen, Istra, Nederlek. Kościan hat auch zwei deutsche Partnerstädte. Wisst ihr, wie sie heißen? - (Alzey und Wernshausen)
Wo liegen Alzey und Wernshausen?
Heute wollen wir viel Interessantes von deutschen Partnerstädten von Kościan erfahren.
- Uczniowie odpowiadają na pytania i pokazują na mapie Niemiec miasta partnerskie
3. Objaśnienie zadań z karty pracy zamieszczonej w komputerze (załącznik)
4. Praca indywidualna uczniów - część grupy wyszukuje wiadomości i wypełnia tabelkę dotyczącą Alzey, pozostali zbierają wiadomości i wypełniają tabelkę dotyczącą Wernshausen
5. Praca indywidualna z multimedialnym Samochodowym Atlasem Europy. Wykorzystując narzędzia programu uczniowie znajdują na mapie plany tras Kościan - Alzey i Kościan - Wernshausen oraz zapisują je w plikach na dyskietkach. Obliczają czas przejazdu samochodem w/w tras. Wypisują większe miejscowości, przez które prowadzi trasa przejazdu.
6. Praca na plenum: wspólne wypełnienie tabeli na dużym arkuszu papieru (tabela posłuży w przyszłości jako pomoc dydaktyczna do nauki j. niemieckiego)
7. Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące miast partnerskich. W swoich wypowiedziach posługują się zdaniami porównawczymi korzystając z tabeli.
- Alzey ist größer als Wernshausen
- Alzey hat mehr Schulen als Wernshausen
8. Praca domowa - Uzupełnię trzecią cześć tabelki dotyczącą Kościana i potrafię ustnie przekazać koledze z Alzey lub Wernshausen najważniejsze informacje dotyczące mojego miasta.
2 i 3 jednostka lekcyjna
1. Zebranie i segregowanie informacji nt. miast partnerskich uzyskanych na poprzedniej lekcji
2. Wykonanie prezentacji lub strony internetowej na temat miast partnerskich w programie PowerPoint lub w aplikacji FrontPage jako pomocy do nauki języka niemieckiego
3. Umieszczenie prac uczniów na stronie internetowej języka niemieckiego - podstrony Zespołu Szkół Nr3
4. Prezentacja wykonanych prac na forum klasy i ocena.

Załącznik

SCHÜLERBLATT - DEUTSCHE PARTNERSTÄDTE VON KOŚCIAN ALZEY
Geh im Internet zu http://www.alzey.de//
Schaue dir genau die ganze Seite an
- Grußwort
- Bildung, Kultur, Freizeit - Schulen
- Stadtportrait - Stadtrundgang - du hast zur Wahl Seite 1,2,3

WERNSHAUSEN
Geh im Internet zu http://www.wernshausen.de//
Schaue dir genau die ganze Seite an
- Grußwort (grün)
- Rathaus (grün) - Zahlen (blau)
- Porträt (grün) - Wernshausen (blau) - Schulen (gelb) -
- http://home.-t-online.de/home/rs-wernshausen
- Tourismus (grün) - Sehenswürdigkeiten (blau)


Anhand gesammelter Informationen ergänze die Tabelle
  Alzey Wernshausen Kościan
Bundesland
Wojewodschaft
     
Bürgermeister      
Einwohnerzahl      
Schulen


 
     
Sehenswürdigkeiten

 
     


Geh zu Samochodowy Atlas Europy (start/programy), finde den besten Weg von Kościan nach Alzey und von Kościan nach Wernshausen.
- Rechne die Fahrzeit.
- Über welche Städte fährst du? Schreibe sie auf.
- Kopiere die Reiseroute von Kościan nach Alzey und von Kościan nach Wernshausen auf deine Diskette.

Kościan - .................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..................................................................................-Alzey
Kościan - ..................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...............................................................................-Wernshausen

Opracowanie: Anetta Majewska- nauczyciel j. niemieckiego
Sławomira Pawlak - nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24

Wyświetleń: 2098


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.