Katalog

Halina Majkusiak, Beata Bernat, Anna Chr
Informatyka, Scenariusze

Praca w edytorze tekstowym Word - wstawianie i formatowanie obiektu z galerii WordArt

- n +

Praca w edytorze tekstowym Word - wstawianie |i formatowanie obiektu z galerii WordArt.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

CEL OGÓLNY: poznanie możliwości wstawiania do dokumentu tekstowego Word elementów graficznych na przykładzie galerii WordArt

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń potrafi:
- rozwiązywać samodzielnie problemy za pomocą komputera;
- układać i przekształcać obrazy na ekranie;
- przygotować własną grafikę komputerową w postaci ozdobnych napisów;
- wykorzystywać elementy graficzne do tworzenia miedzy innymi ozdobnych kart świątecznych, plakatów, dyplomów, zaproszeń;
- zdobywać umiejętności i wiedzę przez eksperymentowanie (dobieranie kolorów, tekstury, deseni, układanie obrazów na ekranie);
- przygotowywać dokument w sposób czytelny.

METODY PRACY: pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne, instruktaż słowny

FORMY PRACY: zespołowa, indywidualna jednostkowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- komputery PC,
- oprogramowanie (pakiet Offices - Word 97),
- dyskietki,
- projekty kart świątecznych, zaproszeń, dyplomów, plakatów wykonywanych przy wykorzystaniu galerii WordArt.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Czynności wstępne:
- sprawdzenie obecności uczniów,
- sprawdzenie pracy domowej,
- powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji,
- uruchomienie komputerów,
- rozdanie dyskietek.

2. Cześć wprowadzająca:
- przedstawienie tematu lekcji,
- zapoznanie z planem zajęć.

3. Nawiązanie do tematu:
* nauczyciel prowadzi z uczniami rozmowę dotyczącą możliwości wykorzystania komputera do projektowania własnych zaproszeń, kart, wizytówek itp.

4. Realizacja tematu:
a) Omówienie sposobu wstawiania obiektu z galerii WordArt:
* obiekt WordArt uruchamiamy wybierając z menu przycisk opcję WSTAW, a następnie RYSUNEK/WordArt,
* po pojawieniu się okno dialogowego GALERIA WordArt
z propozycjami ustawień tekstu wybieramy jego styl i naciskamy przycisk OK,
* gdy wyświetlone zostanie okno dialogowe wraz z polem do wprowadzenia tekstu wpisujemy tekst, wybieramy odpowiedni rodzaj czcionki, jej rozmiar oraz styl (pogrubiony lub pochylony),
a następnie zatwierdzamy podjętą decyzję przyciskiem OK.
b) Omówienie sposobu formatowania obiektu WordArt:
* Zwiększanie lub zmniejszanie obiektu WordArt:
- kliknąć na obiekcie,
- po pojawieniu się wokół niego małych kwadracików (uchwytów zmiany rozmiaru) chwycić jeden z nich myszką
i przesunąć w odpowiednim kierunku;
* Zmiana koloru napisu:
- kliknąć na obiekcie,
- po pojawieniu się paska narzędzi galerii WordArt kliknąć na ikonkę "Formatuj obiekt WordArta",
- gdy wyświetlone zostanie okno dialogowe wybieramy zakładkę "Kolory i linie", która umożliwia zmianę kolorów i efektów wypełnień (tekstura, deseń, gradient);
* Zmiana kształtu:
- kliknąć na obiekcie,
- po pojawieniu się paska narzędzi galerii WordArt kliknąć na ikonkę "Kształt obiektu WordArta" i wybrać dowolny kształt;
* Obrót obiektu WordArt:
- kliknąć na obiekcie,
- po pojawieniu się paska narzędzi galerii WordArt kliknąć na ikonkę "Dowolny obrót",
- wokół obiektu pojawią się wówczas zielone kółka,
- chwycić jedno z nich myszką i przesunąć w odpowiednim kierunku;
* Zmiana cienia:
* Zmiana ustawienia cienia:
- kliknąć na obiekcie,
- z paska narzędzi "Rysowanie" wybrać ikonkę "Cień",
a następnie "Ustawienia cienia",
- po pojawieniu się paska narzędzi "Ustawienia cienia" wybrać kolor cienia i sposób jego rozmieszczenia
* Zmiana efektów "3-W" cienia:
- kliknąć na obiekcie,
- z paska narzędzi "Rysowanie" wybrać ikonkę "3-W",
a następnie "Styl 3-W" po czym kliknąć na odpowiedni styl i "Ustawienia 3-W",
- po pojawieniu się paska narzędzi "Ustawienia 3-W" wybrać pochylenie, głębokość, kierunek, oświetlenie, powierzchnię i kolor.
c) Ćwiczenia praktyczne:
* Po przećwiczeniu sposobów wstawiania napisów z galerii WordArt uczniowie przystępują do wykonania karty świątecznej według przygotowanego wzoru (praca zawiera napis z galerii WordArt
i rysunek pisanki wykonany narzędziami do rysowania dostępnymi w edytorze tekstu Word).
* Nauczyciel rozdaje grupom uczniów wzory kart. Zapoznaje uczniów z przygotowanymi propozycjami, omawia sposób wykonania zadania (dopuszcza możliwość wykorzystania własnych rozwiązań graficznych). Indywidualnie pomaga grupom
w wybraniu najwłaściwszych rozwiązań.
* Wykonanie karty świątecznej.
* Samoocena. Efekty swojej pracy uczniowie oceniają poprzez wstawienie do dokumentu "buźki". Jeśli uczeń jest bardzo zadowolony ze swojej pracy wstawia "buźkę" uśmiechniętą:) , jeśli mniej zadowolony wstawia "buźkę": | lub :(.
* Uczniowie sprawdzają poprawność rozmieszczenia obiektów na
kartce, dokonują poprawek, przesunięć korzystając z podglądu
wydruku i przygotowują pracę do zapisu.
d) Zapis pracy.

5. Podsumowanie:
* nauczyciel słownie komentuje pracę grup sygnalizując pozytywne strony każdego rozwiązania, zwraca uwagę na różne możliwości wykorzystania obiektów z galerii WordArt, drukuje najciekawsze prace.

6. Praca domowa:
* znaleźć w prasie przykłady zastosowań obiektów z galerii WordArt.

7. Zapoznanie z tematyką następnej lekcji.

Opracowanie: mgr Halina Majkusiak - PSP nr 1 w Radomiu
mgr Beata Bernat - PSP nr 13 w Radomiu
mgr Anna Chrzanowska - PSP nr 9 w Radomiu

Wyświetleń: 5315


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.